User Tools

Site Tools


site5783

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

site5783 [2018/12/18 08:01] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​div><​p>​ Thành phố ở Illinois, Hoa Kỳ </​p> ​ <​p><​b>​ Country Club Hills </b> là một thành phố ở quận Cook, Illinois, Hoa Kỳ. Dân số là 16,541 trong cuộc điều tra dân số năm 2010. <sup id="​cite_ref-Census_2010_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Country Club Hills nằm ở <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 41 ° 33′44 N </​span>​ <span class="​longitude">​ 87 ° 43 ′15 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 41.56222 ° N 87.72083 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 41.56222; -87,72083 [19659011] (41,562107, -87,​720844). [19659012] Theo điều tra dân số năm 2010, Country Club Hills có tổng diện tích là 4,838 dặm vuông (12,53 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 4,82 dặm vuông ( 12,48 km <sup> 2 </​sup>​) (hoặc 99,63%) là đất và 0,018 dặm vuông (0,05 km <sup> 2 </​sup>​) (hoặc 0,37%) là nước. [19659013] Nhân khẩu học [19659004] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử  </​th></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Điều tra dân số </​th> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr> ​ </​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3,421 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 6,920 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 102,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 112,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 15,431 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 5,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 16.169 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 4,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 16,541 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 2,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Est. 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 16.637 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 0,6% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Tổng điều tra dân số thập niên <sup id="​cite_ref-DecennialCensus_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Theo điều tra dân số năm 2010, có 16.541 người, 5.662 hộ gia đình và 4.243 gia đình cư trú trong thành phố. Mật độ dân số là 3,431,7 người trên mỗi dặm vuông (1.325,0 / km²). Có 6.102 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 1.266,0 mỗi dặm vuông (488,2 / km²). Thành phần chủng tộc của thành phố là 8,7% Trắng, 87,1% đen, 0,2% Người Mỹ bản địa, 1,0% Châu Á, 0,04% Người Hawaii bản địa hoặc Người Đảo Thái Bình Dương khác, 1,1% một số chủng tộc khác và 1,8% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào chiếm 2,8% dân số. <sup id="​cite_ref-Census_2010_DP_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​ Có 5.662 hộ gia đình, trong đó 41,6% có con dưới 18 tuổi sống với họ, 42,5% do các cặp vợ chồng sống chung với nhau, 26,5% một nữ chủ nhà không có chồng và 25,1% là những người không phải là gia đình. 22,2% tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 8,5% là những người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ gia đình trung bình là 2,92 và quy mô gia đình trung bình là 3,41. <sup id="​cite_ref-Census_2010_DP_3-2"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​ Trong thành phố, dân số được phân bổ với 28,0% dưới 18 tuổi, 8,5% từ 18 đến 24, 24,2% từ 25 đến 44, 28,1% từ 45 đến 64 và 11,2% từ 65 tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 37,1 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 83,3 nam. Cứ 100 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, có 77,8 nam giới. <sup id="​cite_ref-Census_2010_DP_3-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​ Trong giai đoạn 2007-11, thu nhập trung bình hàng năm ước tính cho một hộ gia đình trong thành phố là $ 63,486. Thu nhập bình quân đầu người của thành phố là 25.563 đô la. Khoảng 7,2% gia đình và 8,9% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 11,3% những người dưới 18 tuổi và 8,1% những người từ 65 tuổi trở lên. <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Government">​ Chính phủ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ ] </​span></​span></​h2> ​ <p> Country Club Hills được phân chia giữa hai khu vực quốc hội. Gần như toàn bộ thành phố nằm trong khu vực quốc hội thứ 2 của Illinois, nhưng một số khu vực nhỏ dọc theo rìa phía tây của thành phố - chủ yếu nằm giữa đường 179 và 183 phía tây Đại lộ Lavergne - nằm ở quận 1.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Library">​ Thư viện </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Country Club Hills là một phần của Khu thư viện công cộng Grande Prairie, cũng bao gồm Hazel Crest. Thư viện công cộng Grande Prairie tọa lạc tại số 3479 W. thứ 183 tại Hazel Crest. Thư viện là một thành viên của Hệ thống Thư viện Metropolitan. Cư dân của Country Club Hills và Hazel Crest đủ điều kiện nhận thẻ thư viện miễn phí.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Developments">​ Sự phát triển </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Tính đến giữa năm 2006, Country Club Hills là nơi có Siêu thị Wal-Mart lớn nhất khu vực đô thị Chicago tại hơn 203.000 feet vuông (18.900 m <sup> 2 </​sup>​). Sự phát triển đóng vai trò là mỏ neo cho giai đoạn đầu tiên của &​quot;​Gatling Square Mile&​quot;,​ mảnh đất chưa phát triển lớn nhất của quận Cook với diện tích khoảng 400 mẫu Anh (1,6 km <sup> 2 </​sup>​). ​ </​p><​p>​ Trong quý đầu tiên của năm 2006, City of Country Club Hills đã lấy ra một trái phiếu đô thị trị giá 16 triệu đô la. Với sự ràng buộc, thành phố bắt đầu xây dựng một nhà hát vòng tròn trị giá 5 triệu đô la trong khuôn viên Thành phố trên đường 183, một trạm cứu hỏa trị giá 2 triệu đô la được xây dựng trên đường 175, một công viên cộng đồng được nâng cấp trên đường 175 và các dự án cải thiện cơ sở hạ tầng khác nhau.  </​p><​p>​ Một dự án đầy tham vọng khác do Thị trưởng Dwight Welch đưa ra và Hội đồng thành phố đã tiếp quản Khu công viên Country Club Hills vào ngày 15 tháng 12 năm 2005, với một công viên nước và trung tâm mua sắm sẽ sớm được phát triển trong tương lai gần. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_people">​ Những người đáng chú ý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Location">​ Địa điểm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Hills Club Hills nằm cạnh Hazel Crest ở phía đông, Flossmoor và phía đông Matteson ở phía nam, Rừng Sồi ở phía tây bắc, Markham ở phía bắc, và Khu bảo tồn Rừng Hạt Cook và Công viên Tinley ở phía tây.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Education">​ Giáo dục </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Kể từ năm 1967, Country Club Hills đã trở thành trường trung học Hillcrest của trường trung học cộng đồng quận 228, tọa lạc tại 175 và Pulaski (Crawford). Trường đã nằm trong danh sách theo dõi học tập trong 6 năm và hiện đang trong &​quot;​kế hoạch tái cấu trúc&​quot;​ để tăng cường học thuật của trường. <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup></​p> ​   <p> Vào năm 2003 và 2004, Country Club Hills là cơ sở phát triển sòng bạc tiềm năng trên Square Mile trên đường số 167 và Pulaski. Sau quá trình ra quyết định được chờ đợi từ lâu của Hội đồng quản trị Illinois, ngôi làng Des Plaines ở phía bắc gần Sân bay Quốc tế O&#​39;​Hare đã được trao giấy phép sòng bạc cuối cùng. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;"> ​ <div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-CenPopGazetteer2016-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Gazetteer 2016 của Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 29 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2016+U.S.+Gazetteer+Files&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww2.census.gov%2Fgeo%2Fdocs%2Fmaps-data%2Fdata%2Fgazetteer%2F2016_Gazetteer%2F2016_gaz_place_17.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACountry+Club+Hills%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-USCensusEst2016-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị nhà ở và nhà ở&​quot;​ Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACountry+Club+Hills%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-Census_2010_DP-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </b> </i> </​sup></​b>​ </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ d </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hồ sơ về đặc điểm dân số và nhà ở nói chung: Dữ liệu hồ sơ nhân khẩu học năm 2010 (DP-1): Country Club Hills city, Illinois&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, American Factfinder <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 8 tháng 2, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Profile+of+General+Population+and+Housing+Characteristics%3A+2010+Demographic+Profile+Data+%28DP-1%29%3A+Country+Club+Hills+city%2C+Illinois&​rft.pub=U.S.+Census+Bureau%2C+American+Factfinder&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_DP%2FDPDP1%2F1600000US1716691&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACountry+Club+Hills%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-Census_2010-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Định danh địa lý: Dữ liệu hồ sơ nhân khẩu học 2010 (G001): Country Club Hills city, Illinois&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, American Factfinder <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 8 tháng 2, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Geographic+Identifiers%3A+2010+Demographic+Profile+Data+%28G001%29%3A+Country+Club+Hills+city%2C+Illinois&​rft.pub=U.S.+Census+Bureau%2C+American+Factfinder&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_DP%2FG001%2F1600000US1716691&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACountry+Club+Hills%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR1-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011/02/12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACountry+Club+Hills%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-census-g001-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​G001 - Số nhận dạng địa lý - Tệp tóm tắt điều tra dân số năm 2010 1&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2015-12-27 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=G001+-+Geographic+Identifiers+-+2010+Census+Summary+File+1&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_SF1%2FG001%2F1600000US1716691&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACountry+Club+Hills%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-DecennialCensus-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số và nhà ở&​quot;​. Điều tra dân số. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACountry+Club+Hills%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Đặc điểm kinh tế được lựa chọn: Khảo sát cộng đồng Mỹ năm 2007-2011 (DP03): Country Club Hills city, Illinois&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, American Factfinder <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 8 tháng 2, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Selected+Economic+Characteristics%3A+2007-2011+American+Community+Survey+5-Year+Estimates+%28DP03%29%3A+Country+Club+Hills+city%2C+Illinois&​rft.pub=U.S.+Census+Bureau%2C+American+Factfinder&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FACS%2F11_5YR%2FDP03%2F1600000US1716691&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACountry+Club+Hills%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Thẻ báo cáo tương tác Illinois&​quot;​. <i> Ủy ban Giáo dục Bang Illinois </i>. Đại học Bắc Illinois <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 10 tháng 7, </​span>​ 2010 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Illinois+State+Board+of+Education&​rft.atitle=Illinois+Interactive+Report+Card&​rft_id=http%3A%2F%2Fiirc.niu.edu%2FSchool.aspx%3Fsource%3DAYP_Information%26schoolID%3D140162280160003%26level%3DS&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACountry+Club+Hills%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ </​ol></​div></​div> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </​h2> ​       <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1325 ​ Cached time: 20181207090152 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.952 seconds ​ Real time usage: 1.096 seconds ​ Preprocessor visited node count: 4422/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 113823/​2097152 bytes  Template argument size: 17562/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 16/40  Expensive parser function count: 0/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 24866/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.610/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 7.09 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 959.698 1 -total ​  ​75.79% 727.328 1 Template:​Infobox_settlement ​  ​60.35% 579.183 1 Template:​Infobox ​  ​11.94% 114.613 1 Template:​Reflist ​  ​10.33% 99.120 9 Template:​Cite_web ​  7.70% 73.865 1 Template:​Short_description ​  4.20% 40.342 5 Template:​Convert ​  4.10% 39.344 2 Template:​Coord ​  3.57% 34.235 1 Template:​US_Census_population ​  2.54% 24.329 1 Template:​Pagetype ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​110962-0!canonical and timestamp 20181207090151 and revision id 854499803 ​  ​--> ​ </​div></​pre>​ 
 +Có nên mua tủ quần áo gỗ tự nhiên giá rẻ? 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​wikilagi-site">​visit site</​a>​ 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​myvu-designer">​Thiết kế nội thất</​a>​ 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​leafdesign-vn">​Thiết kế nội thất nhà ống - phố</​a>​ 
 +<​strong>​Tủ quần áo</​strong>​ là một trong những thiết bị gần gũi và có vai trò lớn đối với cuộc sống hàng ngày của con người. Ngoài việc thực hiện chức năng lưu trữ đồ đạc, thiết bị này còn góp phần không nhỏ hoàn thiện giá trị của nội thất phòng ngủ. Hiện nay, trên thị trường có vô vàn các sản phẩm được sản xuất từ đủ các chất liệu với kiểu dáng và màu sắc đa dạng. Trong đó, tủ áo bằng gỗ tự nhiên rất được khách hàng yêu thích và ưa chuộng. Tuy nhiên, giá thành sản phẩm tại các cơ sở uy tín khá cao, không ít khách hàng vì không có đủ điều kiện kinh tế nên phân vân liệu có nên mua thiết bị này với giá rẻ được bán trôi nổi ngoài thị trường. ​ <​strong><​em>​Chất lượng sản phẩm không được đảm bảo</​em></​strong> ​ <img class="​alignnone size-full wp-image-1943"​ src="​http://​muaketivi.com/​wp-content/​uploads/​2017/​04/​co-nen-mua-tu-quan-ao-go-tu-nhien-gia-re.-1.jpg"​ alt=" width="​800"​ height="​453"​ />  <p style="​text-align:​ center"><​em>​Tủ quần áo gỗ tự nhiên cao cấp có giá thành không hề rẻ</​em></​p> ​ Từ xa xưa, các đồ nội thất bằng gỗ tự nhiên đã nổi tiếng với kết cấu vững chắc và độ bền cao. Mặc dù hiện nay trên thị trường có rất nhiều các loại vật liệu mới như gỗ công nghiệp, nhựa, MDF, MFC...nhưng khó lòng vượt qua được chất lượng của gỗ tự nhiên. Đặc biệt ngày nay, việc khai thác quá mức đã khiến nguồn nguyên liệu trở lên khan hiếm, không ít cây gỗ rơi vào nguy cơ tuyệt chủng. Chính vì vậy giá thành của <​strong>​tủ áo</​strong>​ được đóng từ chất liệu này được đẩy lên cao hơn rất nhiều. Nếu mua sản phẩm với giá thành rẻ chắc chắn chất lượng sẽ khó lòng được đảm bảo. Quý vị dễ mua phải các thiết bị được đóng từ gỗ non hoặc không được xử lý chống cong vênh, mối mọt. Sau một thời gian ngắn sử dụng, sản phẩm sẽ có dấu hiệu xuống cấp trầm trọng. ​ <​strong><​em>​Tủ quần áo giá rẻ là hàng nhái, hàng giả</​em></​strong> ​ <img class="​alignnone size-full wp-image-1942"​ src="​http://​muaketivi.com/​wp-content/​uploads/​2017/​04/​co-nen-mua-tu-quan-ao-go-tu-nhien-gia-re.-2.jpg"​ alt=" width="​500"​ height="​434"​ />  <p style="​text-align:​ center"><​em>​Tuyệt đối không nên ham rẻ mua hàng trôi nổi trên thị trường</​em></​p> ​ Công nghệ làm giả sản phẩm hiện nay rất tinh vi, kẻ gian có thể dễ dàng sản xuất được <​strong>​tủ quần áo đẹp</​strong>​ mắt, có vẻ ngoài giống gỗ tự nhiên cao cấp đến 90%. Nếu quý vị không am hiểu về sản phẩm cũng như không tinh ý thì rất dễ bị mua phải hàng giả có chất lượng kém. Chúng ta đều biết những thiết bị được đóng từ các loại gỗ quý như sưa đỏ, pơ-mu, lim, sến, táu được bán tại các cơ sở, đại lý và siêu thị uy tín sẽ có giá thành rất cao. Nếu ngoài thị trường có những sản phẩm này mà mức giá rẻ hơn nhiều thì tuyệt đối không nên ham. Vì rất có thể những chiếc tủ đó được đóng từ gỗ tạp phẩm hoặc gỗ công nghiệp và sơn sửa sao cho giống màu gỗ thật nhất. Chính vì những lý do trên, quý vị tuyệt đối không nên ham rẻ mà mua tủ quần áo gắn mác gỗ tự nhiên được bán trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ trên thị trường. ​ &​nbsp; ​ &​nbsp;​ 
 +Có nên mua tủ quần áo gỗ tự nhiên giá rẻ?
site5783.txt · Last modified: 2018/12/18 08:01 (external edit)