User Tools

Site Tools


site5781

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

site5781 [2018/12/18 08:01] (current)
Line 1: Line 1:
 +<div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"> ​ <p> Thành phố ở Mississippi,​ Hoa Kỳ </​p> ​ <​p><​b>​ Corinth </b> là một thành phố và là quận lỵ của Alcorn County, Mississippi,​ Hoa Kỳ. <sup id="​cite_ref-GR6_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Dân số là 14,573 trong cuộc điều tra dân số năm 2010. <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ mã số là 38834 và 38835. ​ </​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​27/​CorinthMSTaylorStreet.jpg/​220px-CorinthMSTaylorStreet.jpg"​ width="​220"​ height="​176"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​27/​CorinthMSTaylorStreet.jpg/​330px-CorinthMSTaylorStreet.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​27/​CorinthMSTaylorStreet.jpg/​440px-CorinthMSTaylorStreet.jpg 2x" data-file-width="​500"​ data-file-height="​399"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Đội công nhân sửa chữa đường Taylor, 1930 <sup id="​cite_ref-Corinth,​_MS,​_Taylor_Street_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​div></​div></​div> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Railroad_crossover_in_Corinth%2C_Mississippi%2C_United_States.jpg/​220px-Railroad_crossover_in_Corinth%2C_Mississippi%2C_United_States.jpg"​ width="​220"​ height="​151"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Railroad_crossover_in_Corinth%2C_Mississippi%2C_United_States.jpg/​330px-Railroad_crossover_in_Corinth%2C_Mississippi%2C_United_States.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Railroad_crossover_in_Corinth%2C_Mississippi%2C_United_States.jpg/​440px-Railroad_crossover_in_Corinth%2C_Mississippi%2C_United_States.jpg 2x" data-file-width="​3590"​ data-file-height="​2468"/>​ <div class="​thumbcaption">​ &​quot;​Ngã tư của Liên minh&​quot;​ </​div></​div></​div> ​ <p> Corinth được thành lập năm 1853 với tên gọi Cross City bởi vì nó phục vụ như một ngã ba cho đường sắt Mobile &amp; Ohio và Memphis &amp; Charleston. Đó là biên tập viên báo đầu của thị trấn, W. E. Gibson, người đã đề xuất tên của Corinth, đặt tên cho thành phố ở Hy Lạp cũng là một ngã tư.  </​p><​p>​ Vị trí của Corinth tại ngã ba của hai tuyến đường sắt khiến nó trở nên quan trọng về mặt chiến lược đối với Liên minh trong cuộc Nội chiến Hoa Kỳ. Tổng liên đoàn P. G. T. Beauregard rút lui về Corinth sau Trận Shiloh, do Thiếu tướng Liên minh Henry W. Halleck truy đuổi. Tướng Beauregard đã từ bỏ thị trấn khi Tướng Halleck đến gần, để nó rơi vào tay Liên minh. Vì Halleck đã tiếp cận rất thận trọng, đào bới cố thủ tại mọi điểm dừng trong hơn một tháng, hành động này được gọi là Cuộc bao vây Corinth. ​ </​p><​p>​ Liên minh cũng gửi Thiếu tướng William Rosecrans đến Corinth và tập trung lực lượng trong thành phố. Trận Corinth lần thứ hai diễn ra vào ngày 3 tháng 4 năm 1862, khi Liên minh Thiếu tướng Earl Van Dorn cố gắng chiếm lại thành phố. ​ </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Locales_on_the_National_Register_of_Historic_Places">​ Địa điểm trên Sổ đăng ký quốc gia về các địa điểm lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​   <​ul><​li>​ Battery Williams (còn được gọi là Fort Williams) </​li> ​ <li> Cuộc bao vây và trận chiến của Corinthum </​li> ​ <li> Nhà hát Coliseum- được xây dựng vào đầu thế kỷ 20 theo phong cách Phục hưng thuộc địa </​li> ​ <li> Nghĩa trang quốc gia Corinth </​li> ​ <li> Khu lịch sử trung tâm Corinth </​li> ​ <li> Dr. Joseph M. Bynum House Nhà một ngôi nhà theo phong cách Phục hưng Gô-tích muộn được xây dựng vào cuối thế kỷ 19 </​li> ​ <li> Rãnh bao vây Liên bang (còn được gọi là Rãnh đường Harper) </​li> ​ <li> Pháo đài Robinette (còn được gọi là Pin Robinette) Trung tâm phiên dịch nội chiến </​li> ​ <li> Tòa án Jacinto (còn gọi là Tòa án quận cũ Tishomingo) đã được xây dựng vào giữa thế kỷ 19 theo phong cách Liên bang </​li> ​ <li> LC Nhà Steele </​li> ​ <li> Khu lịch sử Midtown Corinth </​li> ​ <li> Địa điểm Moores Creek là một địa điểm của người Mỹ bản địa tiền sử từ 3000 đến 3500 trước Công nguyên </​li> ​ <li> Bưu điện Hoa Kỳ cũ </​li> ​ <li> Khu lịch sử thương mại Rienzi </​li> ​ <li> Thomas F. Dilworth House [19659015] Union Pin F, Trận Corinth </​li> ​ <li> Union Earthworks </​li> ​ <li> Veranda House (còn được gọi là Nhà Curlee) đã được xây dựng vào năm 1857, nó đóng vai trò là trụ sở cho các tướng quân Liên minh trong Trận Corinth </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​98/​Alcorn_County_Courthouse_Mississippi.JPG/​220px-Alcorn_County_Courthouse_Mississippi.JPG"​ width="​220"​ height="​147"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​98/​Alcorn_County_Courthouse_Mississippi.JPG/​330px-Alcorn_County_Courthouse_Mississippi.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​98/​Alcorn_County_Courthouse_Mississippi.JPG/​440px-Alcorn_County_Courthouse_Mississippi.JPG 2x" data-file-width="​3188"​ data-file-height="​2136"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Tòa án Hạt Alcorn nằm ở Corinth, Mississippi </​div></​div></​div> ​ <p> Corinth nằm ở phía đông bắc Mississippi tại ngã tư (Bắc / Nam) Tuyến đường Hoa Kỳ 45 và (phía đông / tây) Tuyến đường Hoa Kỳ 72 Đây là quận lỵ của Alcorn County, là quận nhỏ nhất trong khu vực thuộc bang Mississippi. Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, thành phố có tổng diện tích là 30,3 dặm vuông (78,4 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 30,2 dặm vuông (78,1 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 0,12 dặm vuông (0,3 km <sup> 2 </​sup>​),​ hay 0,43%, là nước. [19659036] Cộng đồng gần Corinth [19659006] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659038] EASTVIEW, Tennessee, 9,85 dặm (15,85 km) </​li> ​ <li> Farmington, 3,97 dặm (6,39 km) </​li> ​ <li> Guys, Tennessee, 7,24 dặm (11,65 km) </​li> ​ <li> Kossuth, 8,21 dặm (13,21 km) </​li> ​ <li> Michie, Tennessee, 9,75 dặm (15,69 km) </​li> ​ <li> ramer, Tennessee, 10,92 dặm (17,57 km) [19659044] Sông và suối [19659006] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659038] Cầu Creek </​li> ​ <li> Elam Creek </​li> ​ <li> Phillips Creek </​li> ​ <li> Turner Lạch </​li></​ul><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Climate">​ Khí hậu </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <​center> ​ <table class="​wikitable collapsible"​ style="​width:​100%;​ text-align:​center;​ line-height:​ 1.2em; margin:​auto;"><​tbody><​tr><​th colspan="​14">​ Dữ liệu khí hậu cho Corinth, Mississippi ​ </​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Tháng ​ </​th> ​ <th scope="​col">​ tháng một  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng hai  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng ba  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng Tư  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng 5  </​th> ​ <th scope="​col">​ tháng sáu  </​th> ​ <th scope="​col">​ tháng 7  </​th> ​ <th scope="​col">​ tháng 8  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng chín  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng 10  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng 11  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng 12  </​th> ​ <th scope="​col"​ style="​border-left-width:​medium">​ Năm  </​th></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Ghi cao ° F (° C)  </​th> ​ <td style="​background:​ #FF6300; color:#​000000;">​ 80 <br/> (27)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF4F00; color:#​000000;">​ 86 <br/> (30)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF4100; color:#​000000;">​ 89 <br/> (32)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF3300; color:#​000000;">​ 94 <br/> (34)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF1800; color:#​FFFFFF;">​ 100 <br/> (38)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF0300; color:#​FFFFFF;">​ 106 <br/> (41)  </​td> ​ <td style="​background:​ #DC0000; color:#​FFFFFF;">​ 111 <br/> (44)  </​td> ​ <td style="​background:​ #EA0000; color:#​FFFFFF;">​ 110 <br/> (43)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF0300; color:#​FFFFFF;">​ 105 <br/> (41)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF2500; color:#​000000;">​ 96 <br/> (36)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF4800; color:#​000000;">​ 88 <br/> (31)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF6300; color:#​000000;">​ 80 <br/> (27)  </​td> ​ <td style="​background:​ #DC0000; color:#​FFFFFF;​ border-left-width:​medium">​ 111 <br/> (44)  </​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Trung bình cao ° F (° C)  </​th> ​ <td style="​background:​ #FFDFC0; color:#​000000;">​ 49 <br/> (9)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFCB97; color:#​000000;">​ 54 <br/> (12)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFA852; color:#​000000;">​ 63 <br/> (17)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF860D; color:#​000000;">​ 72 <br/> (22)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF6300; color:#​000000;">​ 80 <br/> (27)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF4800; color:#​000000;">​ 87 <br/> (31)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF4100; color:#​000000;">​ 90 <br/> (32)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF4100; color:#​000000;">​ 90 <br/> (32)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF5600; color:#​000000;">​ 84 <br/> (29)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF7F00; color:#​000000;">​ 73 <br/> (23)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFA852; color:#​000000;">​ 62 <br/> (17)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFD2A5; color:#​000000;">​ 51 <br/> (11)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF860D; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ 71 <br/> (22)  </​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Trung bình thấp ° F (° C)  </​th> ​ <td style="​background:​ #DBDBFF; color:#​000000;">​ 28 <br/> (- 2)  </​td> ​ <td style="​background:​ #E6E6FF; color:#​000000;">​ 32 <br/> (0)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FCFCFF; color:#​000000;">​ 39 <br/> (4)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFE6CE; color:#​000000;">​ 46 <br/> (8)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFC489; color:#​000000;">​ 56 <br/> (13)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFA144; color:#​000000;">​ 64 <br/> (18)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF9429; color:#​000000;">​ 68 <br/> (20)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF9B37; color:#​000000;">​ 67 <br/> (19)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFB66E; color:#​000000;">​ 59 <br/> (15)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFE6CE; color:#​000000;">​ 47 <br/> (8)  </​td> ​ <td style="​background:​ #F6F6FF; color:#​000000;">​ 38 <br/> (3)  </​td> ​ <td style="​background:​ #E1E1FF; color:#​000000;">​ 31 <br/> (- 1)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFDFC0; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ 48 <br/> (9)  </​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Ghi thấp ° F (° C)  </​th> ​ <td style="​background:​ #4F4FFF; color:#​FFFFFF;">​ −19 <br/> (- 28)  </​td> ​ <td style="​background:​ #7575FF; color:#​000000;">​ −6 <br/> (- 21)  </​td> ​ <td style="​background:​ #A0A0FF; color:#​000000;">​ 9 <br/> (- 13)  </​td> ​ <td style="​background:​ #D1D1FF; color:#​000000;">​ 25 <br/> (- 4)  </​td> ​ <td style="​background:​ #F1F1FF; color:#​000000;">​ 35 <br/> (2)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFF4EA; color:#​000000;">​ 43 <br/> (6)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFD2A5; color:#​000000;">​ 51 <br/> (11)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFDFC0; color:#​000000;">​ 49 <br/> (9)  </​td> ​ <td style="​background:​ #F1F1FF; color:#​000000;">​ 36 <br/> (2)  </​td> ​ <td style="​background:​ #D1D1FF; color:#​000000;">​ 24 <br/> (- 4)  </​td> ​ <td style="​background:​ #9090FF; color:#​000000;">​ 4 <br/> (- 16)  </​td> ​ <td style="​background:​ #7575FF; color:#​000000;">​ −6 <br/> (- 21)  </​td> ​ <td style="​background:​ #4F4FFF; color:#​FFFFFF;​ border-left-width:​medium">​ −19 <br/> (- 28)  </​td></​tr><​tr><​td colspan="​14"​ style="​text-align:​center;​font-size:​95%;">​ Nguồn: Kênh thời tiết <sup id="​cite_ref-The_Weather_Channel_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table></​center> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử  </​th></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Điều tra dân số </​th> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr> ​ </​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1870 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1.512 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2.275 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 50.5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ −7,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3.661 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 73.4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 5.020 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 37.1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 5,498 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 9,51 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 13,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 7,818 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 25,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 9,785 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 25,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 11,453 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 17,03 ] 11,581 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 1,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 13.180 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 13.8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 11.820 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −10.3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 14.054 [18991] 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 14,573 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 3,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Est. 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 14.818 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 1.7% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Tổng điều tra dân số thập niên <sup id="​cite_ref-DecennialCensus_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup>​ năm 2000, có 14.054 người, 6.220 hộ gia đình và 3.800 gia đình cư trú trong thành phố. Mật độ dân số là 461,5 người trên mỗi dặm vuông (178,2 / km²). Có 7.058 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 231,8 mỗi dặm vuông (89,5 / km²). Thành phần chủng tộc của thành phố là 76,28% da trắng, 21,60% người Mỹ gốc Phi, 0,09% người Mỹ bản địa, 0,36% người châu Á, 0,12% người đảo Thái Bình Dương, 0,84% từ các chủng tộc khác và 0,73% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào chiếm 1,73% dân số.  </​p><​p>​ Có 6.220 hộ gia đình trong đó 26,0% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 42,9% là vợ chồng sống chung, 14,8% có chủ hộ là nữ không có chồng và 38,9% không có gia đình. Trong tất cả các hộ gia đình, 35,6% được tạo thành từ các cá nhân và 16,0% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,19 và quy mô gia đình trung bình là 2,82.  </​p><​p>​ Trong thành phố, dân số được trải ra với 21,8% dưới 18 tuổi, 9,3% từ 18 đến 24, 25,6% từ 25 đến 44, 23,7% từ 45 đến 64 và 19,6% là 65 tuổi tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 40 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 85,5 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 81,0 nam.  </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thành phố là 23.436 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 35.232 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 29,027 so với $ 21,071 cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của thành phố là 15.452 đô la. Khoảng 18,2% gia đình và 22,2% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 26,2% những người dưới 18 tuổi và 23,9% những người từ 65 tuổi trở lên.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Education">​ Giáo dục </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​b/​b1/​Borroum%27s_Drug_Store.jpg/​220px-Borroum%27s_Drug_Store.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​b/​b1/​Borroum%27s_Drug_Store.jpg/​330px-Borroum%27s_Drug_Store.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​b/​b1/​Borroum%27s_Drug_Store.jpg/​440px-Borroum%27s_Drug_Store.jpg 2x" data-file-width="​1280"​ data-file-height="​960"/>​ </​div></​div> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​c/​cd/​Corinth%2CMississippi_Fillmore_and_Cruise_Streets.jpg/​220px-Corinth%2CMississippi_Fillmore_and_Cruise_Streets.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​c/​cd/​Corinth%2CMississippi_Fillmore_and_Cruise_Streets.jpg/​330px-Corinth%2CMississippi_Fillmore_and_Cruise_Streets.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​c/​cd/​Corinth%2CMississippi_Fillmore_and_Cruise_Streets.jpg/​440px-Corinth%2CMississippi_Fillmore_and_Cruise_Streets.jpg 2x" data-file-width="​1280"​ data-file-height="​960"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Trung tâm Corinth giữa đường Fillmore và phố Cruise </​div></​div></​div> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Public_schools">​ Các trường công lập </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ : <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup></​p> ​ <​ul><​li>​ Trường thay thế Alcorn </​li> ​ <li> Trường tiểu học trung tâm Alcorn <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup>​ Trường nâng cấp Kiêu 4, với số lượng đăng ký là 520 </​li> ​ <li> Trường trung học cơ sở Alcorn <sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup>​ Trường nâng cấp 5 Trường8 với số lượng đăng ký là 539 </​li> ​ <li> Trường trung học trung học <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup>​ Trường nâng cấp 9 Thay12 với số lượng đăng ký là 515 </​li> ​ <li> Trường tiểu học Biggersville lớp Kiêu 6 với số lượng đăng ký là 161 </​li> ​ <li> Trường trung học Biggersville lớp 7 lớp12 với số lượng đăng ký là 236 </​li> ​ <li> Trường trung học Corinth, lớp 9, 12, 12, với số lượng đăng ký là 473 </​li> ​ <li> Trường trung học cơ sở Corinth, lớp 5 Đèn8 với số lượng đăng ký là 265 </​li> ​ <li> Trường tiểu học Corinth Lớp lớp K K 4 4 </​li> ​ <li> Trường tiểu học Kossuth lớp K K 4 với số lượng đăng ký là 562 </​li> ​ <li> Trường trung học Kossuth lớp 9 912 với số lượng đăng ký là 438 </​li> ​ <li> Trường trung học cơ sở Kossuth Lớp 5 trận8 với số lượng đăng ký là 499 </​li> ​ <li> Trường trung học Easom (trường học người Mỹ gốc Phi duy nhất trong thành phố trước khi tách biệt; Trở thành nhà của Trường tiểu học South Corinth dạy lớp 5 và 6 cho đến năm học 2008-2009, khi nó không có người ở cho đến năm 2014 khi một phòng khám y tế mở trong tòa nhà) </​li></​ul><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Libraries">​ Thư viện </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ ] </​span></​span></​h3> ​ <​ul><​li>​ Thư viện công cộng Corinth Một phần của Hệ thống thư viện khu vực Đông Bắc </​li></​ul><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Museums">​ Bảo tàng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <​ul><​li>​ Bảo tàng Đông Bắc Mississippi <sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​ [13] </​sup>​ </​li> ​ <li> Trung tâm diễn giải nội chiến <sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup>​ (một phần của Dịch vụ Công viên Quốc gia) </​li> ​ <li> Bảo tàng và Cửa hàng của Hội Nghệ sĩ </​li> ​ <li> Bảo tàng Văn hóa Phương Nam </​li> ​ <li> Bảo tàng Lịch sử Đen </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Health_care">​ Chăm sóc sức khỏe </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span><​span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​ul><​li>​ Trung tâm y tế Veranda </​li> ​ <li> Trung tâm y tế khu vực Magnolia </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Transportation">​ Giao thông vận tải </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Highways">​ Đường cao tốc </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ ] Du lịch hàng không </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <​ul><​li>​ Sân bay Roscoe Turner <sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​ [15] </​sup>​ </​li> ​ <li> Sân bay Dilworth <sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​[16]</​sup></​li></​ul> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Newspapers">​ Báo chí </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​FM_and_AM_radio_stations">​ Đài phát thanh FM và AM </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <​ul><​li>​ WKCU 1350 </​li> ​ <li> WXRZ 94.3, Tin tức và Nói chuyện / Supertalk Mississippi (chính trị và địa phương Mississippi) </​li> ​ <li> WADI 95.3, 95.3 The Bee / Country </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_people">​ Những người đáng chú ý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ Brooks Biggers, Jr., thẩm phán liên bang </​li> ​ <li> Don Blasingame, cầu thủ bóng chày </​li> ​ <li> Ezekiel S. Candler, Jr., nghị sĩ Hoa Kỳ </​li> ​ <li> Larry Dorsey, huấn luyện viên bóng đá </​li> ​ <li> Steve Gaines, mục sư </​li> ​ <li> tiểu thuyết gia </​li> ​ <li> Philip Henson, trinh sát và gián điệp </​li> ​ <li> Etheridge Knight, nhà thơ </​li> ​ <li> Peggy Smith Martin, đại diện bang Illinois <sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​ [17] </​sup>​ </​li> ​ <li> Jimbo Mathus, nhạc sĩ </​li> ​ <li> Thomas , nhà giáo dục </​li> ​ <li> Maty Noyes, ca sĩ </​li> ​ <li> John F. Osborne, biên tập viên và nhà báo </​li> ​ <li> Rubel Phillips, chính trị gia </​li> ​ <li> Thomas Hal Phillips, au thor </​li> ​ <li> J.E. Cấm, nhà thơ và nhạc sĩ </​li> ​ <li> Cứu Abel, ban nhạc rock </​li> ​ <li> Everett Sharp, cầu thủ bóng đá </​li> ​ <li> Jackie Simpson, cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. </​li> ​ <li> Orma Rinehart Smith, thẩm phán liên bang </​li> ​ <li> Roscoe Turner, avinator Jack Yarber, nhạc sĩ </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​     <div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;"> ​ <div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-USCensusEst2016-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Ước tính &​quot;<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACorinth%2C+Mississippi"​ class="​Z3988"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR6-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một quận&​quot;​. Hiệp hội các quốc gia. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2011-05-31 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-06-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACorinth%2C+Mississippi"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Corinth (thành phố), Mississippi&​quot;​. Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ. Được lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2016-01-20. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Corinth+%28city%29%2C+Mississippi&​rft.pub=U.S.+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F28%2F2815700.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACorinth%2C+Mississippi"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-Corinth,​_MS,​_Taylor_Street-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ McCord&#​39;​s Studio. &​quot;<​span class="​cs1-kern-left">​ &#​39;</​span>​ Phố Taylor nhìn về hướng Bắc, tháng 10 năm 1930.&#​39;​ Đội ngũ làm việc sửa chữa đường phố &quot;. Cục Lưu trữ và Lịch sử Mississippi. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 6 tháng 4 năm 2012 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2 tháng 12 </​span>​ 2011 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=%27Taylor+Street+Looking+North%2C+Oct.+1930.%27+Work+crew+repaving+street.&​rft.pub=Mississippi+Department+of+Archives+and+History&​rft.au=McCord%27s+Studio&​rft_id=http%3A%2F%2Fmdah.state.ms.us%2Farrec%2Fdigital_archives%2Fseries%2Fcorinth%2Fdetail%2F3519&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACorinth%2C+Mississippi"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-Census_2010-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Định danh địa lý: Dữ liệu hồ sơ nhân khẩu học 2010 (G001): Thành phố Corinth, Mississippi&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, American Factfinder <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 18 tháng 6, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Geographic+Identifiers%3A+2010+Demographic+Profile+Data+%28G001%29%3A+Corinth+city%2C+Mississippi&​rft.pub=U.S.+Census+Bureau%2C+American+Factfinder&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_DP%2FG001%2F1600000US2815700&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACorinth%2C+Mississippi"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-The_Weather_Channel-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trung bình hàng tháng cho Corinth, MS&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 21 tháng 8 </​span>​ 2010 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Monthly+Averages+for+Corinth%2C+MS&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.weather.com%2Fweather%2Fwxclimatology%2Fmonthly%2Fgraph%2FUSMS0081&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACorinth%2C+Mississippi"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-DecennialCensus-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số và nhà ở&​quot;​. Điều tra dân số. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACorinth%2C+Mississippi"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR2-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACorinth%2C+Mississippi"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Khu học chánh Corinth :: Chào mừng đến với Trường học Corinth&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 22 tháng 8 </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Corinth+School+District++%3A%3A+Welcome+to+Corinth+School+District&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.corinth.k12.ms.us%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACorinth%2C+Mississippi"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Học khu Alcorn ::&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 22 tháng 8 </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Alcorn+School+District+%3A%3A&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.alcorn.k12.ms.us%2FACES%2Findex.html%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACorinth%2C+Mississippi"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Học khu Alcorn ::&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 22 tháng 8 </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Alcorn+School+District+%3A%3A&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.alcorn.k12.ms.us%2FACMS%2Findex.html%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACorinth%2C+Mississippi"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-tex 
 +Nên chọn mua salon gỗ hay ghế sofa cho phòng khách? 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​wikilagi-site">​visit site</​a>​ 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​myvu-designer">​Thiết kế nội thất</​a>​ 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​leafdesign-vn">​Thiết kế nội thất nhà ống - phố</​a>​ 
 +Bạn đang muốn tậu ngay 1 bộ bàn ghế thật đẹp để trang hoàng phòng khách, nơi thường xuyên tiếp đón khách, nơi cả nhà quay quần bên nhau nhiều nhất, nơi là bộ mặt của ngôi nhà hoặc bất cứ không gian nào trong nhà. Bạn đang băn khoăn không biết, loại nào sang trọng, tiện dụng và nên dùng hơn… ​ <​strong>​So sánh salon gỗ và ghế sofa</​strong> ​ <img class="​aligncenter size-full wp-image-2443"​ src="​http://​fastsofa.net/​wp-content/​uploads/​2018/​01/​nen-chon-mua-salon-go-hay-ghe-sofa-cho-phong-khach.-1.jpg"​ alt=" width="​1225"​ height="​829"​ />  Bài viết này chúng tôi sẽ giúp bạn so sánh những vấn đề quan trọng như chất lượng, tiện ích, giá thành của 2 loại salon gỗ và sofa để bạn có cái nhìn chính xác và đưa ra sự lựa chọn tốt nhất. ​ <​strong>​Chất lượng</​strong> ​ Ghế sofa bằng nệm nên rất khó để kiểm tra chất lượng. Chỉ có thể kiểm tra sơ qua kết cấu bên ngoài chẳng hạn như chất liệu vải bọc, chất lượng đệm và mút. Sofa thường có các nhược điểm như dễ bám bẩn, dễ thấm nước. ​ Salon gỗ bạn sẽ dễ dàng lựa chọn hơn cũng như nhanh chóng kiểm tra chất lượng. Kiểm tra được vật liệu gỗ, màu sơn, chất lượng sơn… Nhược điểm của ghế salon gỗ là màu sắc không đa dạng thế nhưng salon gỗ có thể chạm khắc mẫu mã đa dạng. Salon gỗ cũng có độ bền vĩnh cửu, sử dụng càng lâu lại lên màu càng đẹp. ​ <​strong>​Sự tiện dụng</​strong> ​ <img class="​aligncenter size-full wp-image-2442"​ src="​http://​fastsofa.net/​wp-content/​uploads/​2018/​01/​nen-chon-mua-salon-go-hay-ghe-sofa-cho-phong-khach.-2.jpg"​ alt=" width="​800"​ height="​522"​ />  Các loại sofa nệm có nhược điểm chung là gây cảm giác nóng, khó chịu vào mùa hè. Do đó, khi sử dụng sofa nệm cần phải vệ sinh thường xuyên. Cần chọn loại nệm phù hợp cho thời tiết mùa hè và khí hậu Việt Nam.  <​strong>​Salon gỗ đẹp</​strong>​ lại rất được ưa chuộng vào mùa hè. Chất liệu gỗ mang lại cảm giác thiên nhiên gần gũi, gợi lên không gian mát mẻ, thoải mái.  Bên cạnh đó, một số loại salon gỗ còn có thêm những miếng vải bọc và đệm. Đem lại cảm giác dễ chịu và ấm áp hơn khi đến mùa đông. ​ Salon gỗ còn mang đến một phong cách sang trọng, quý phái. Tạo cảm giác dễ chịu cho khách khi bước chân vào không gian nhà bạn. ​ <​strong>​Chi phí</​strong> ​ Sofa nệm bạn phải bỏ ra chi phí thường xuyên để vệ sinh. Giá trị của bộ Salon giảm dần theo thời gian. Nhưng trong khi đó, đối với Salon gỗ thì giá trị có thể tăng dần theo thời gian (đối với các loại gỗ quý). ​ <​strong>​Nếu chọn mua Salon gỗ thì nên lựa chọn loại gỗ nào?</​strong> ​ Các loại gỗ tốt hiện nay như gỗ xoan đào, gỗ óc chó,…. Đều được đánh gia cao trong sản xuất nội thất, vân gỗ mịn, màu sắc cực kì sang trọng. Nếu bạn đang tìm kiếm mẫu bàn ghế sang trọng và độc đáo thì không còn nghi ngờ gì nữa, xin khẳng định rằng <​strong>​salon gỗ</​strong>​ sẽ khiến gia đình bạn hài lòng. 
 +Nên chọn mua salon gỗ hay ghế sofa cho phòng khách?
site5781.txt · Last modified: 2018/12/18 08:01 (external edit)