User Tools

Site Tools


laef3983

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

laef3983 [2018/12/18 08:01] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​br><​div> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​5/​52/​Anechoic_chamber.jpg"​ width="​250"​ height="​188"​ class="​thumbimage"​ data-file-width="​250"​ data-file-height="​188"/>​ </​div></​div> ​ <​p><​b>​ Cách âm </b> là bất kỳ phương tiện nào để giảm áp suất âm thanh đối với một nguồn âm thanh và thụ thể được chỉ định. Có một số cách tiếp cận cơ bản để giảm âm thanh: tăng khoảng cách giữa nguồn và máy thu, sử dụng các rào cản tiếng ồn để phản xạ hoặc hấp thụ năng lượng của sóng âm, sử dụng các cấu trúc giảm xóc như vách ngăn âm thanh hoặc sử dụng máy phát âm thanh antinoise hoạt động. ​ </​p><​p>​ Hai vấn đề cách âm khác nhau có thể cần được xem xét khi thiết kế các phương pháp xử lý âm thanh - để cải thiện âm thanh trong phòng (xem âm vang) và giảm rò rỉ âm thanh đến / từ các phòng liền kề hoặc ngoài trời (xem lớp truyền âm thanh và chỉ số giảm âm thanh) . Có thể sử dụng chế độ giảm âm và kiểm soát tiếng ồn để hạn chế tiếng ồn không mong muốn. Cách âm có thể triệt tiêu các sóng âm thanh gián tiếp không mong muốn như phản xạ gây ra tiếng vang và cộng hưởng gây ra tiếng vang. Cách âm có thể làm giảm việc truyền các sóng âm thanh trực tiếp không mong muốn từ nguồn đến người nghe không tự nguyện thông qua việc sử dụng khoảng cách và các vật thể can thiệp vào đường dẫn âm thanh. ​ </​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Distance">​ Khoảng cách </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Mật độ năng lượng của sóng âm giảm khi chúng lan ra, do đó việc tăng khoảng cách giữa máy thu và nguồn phát ra cường độ âm thanh giảm dần người nhận. Trong cài đặt ba chiều thông thường, với nguồn điểm và thụ thể điểm, cường độ của sóng âm sẽ bị suy giảm theo bình phương nghịch đảo của khoảng cách từ nguồn. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Damping">​ Giảm chấn </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Giảm chấn có nghĩa là giảm cộng hưởng trong phòng, bằng cách hấp thụ hoặc chuyển hướng (phản xạ hoặc khuếch tán). Hấp thụ sẽ làm giảm mức âm thanh tổng thể, trong khi chuyển hướng làm cho âm thanh không mong muốn trở nên vô hại hoặc thậm chí có lợi bằng cách giảm sự kết hợp. Giảm chấn có thể làm giảm cộng hưởng âm thanh trong không khí, hoặc cộng hưởng cơ học trong cấu trúc của chính căn phòng hoặc những thứ trong phòng. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Absorption">​ Hấp thụ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Hấp thụ âm thanh tự nhiên chuyển đổi một phần năng lượng âm thanh thành một lượng nhiệt rất nhỏ trong vật thể can thiệp (vật liệu hấp thụ), thay vì âm thanh được truyền đi hoặc phản ánh. Có một số cách mà một vật liệu có thể hấp thụ âm thanh. Sự lựa chọn vật liệu hấp thụ âm thanh sẽ được xác định bởi sự phân bố tần số của tiếng ồn được hấp thụ và cấu hình hấp thụ âm thanh cần thiết <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Porous_absorbers">​ Chất hấp thụ xốp </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Chất hấp thụ xốp, điển hình là tế bào mở bọt cao su hoặc bọt melamine, hấp thụ tiếng ồn do ma sát trong cấu trúc tế bào. <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Bọt tế bào mở xốp là chất hấp thụ tiếng ồn hiệu quả cao trên một dải tần số trung bình cao. Hiệu suất có thể kém ấn tượng ở tần số thấp hơn.  </​p><​p>​ Cấu hình hấp thụ chính xác của bọt tế bào mở xốp sẽ được xác định bởi một số yếu tố bao gồm: ​ </​p> ​ <​ul><​li>​ Kích thước tế bào </​li> ​ <li> Độ nhiễu </​li> ​ <li> Độ xốp </​li> ​ <li> Độ dày vật liệu </​li> ​ <li> Mật độ vật liệu </​li></​ul><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Resonant_absorbers">​ Chất hấp thụ cộng hưởng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Chất hấp thụ cộng hưởng hoạt động bằng cách làm giảm sóng âm khi chúng phản xạ nó. <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Không giống như chất hấp thụ xốp, chất hấp thụ cộng hưởng có hiệu quả nhất ở tần số trung bình thấp và độ hấp thụ của chất hấp thụ cộng hưởng luôn phù hợp với dải tần số hẹp. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Reflection">​ Sự phản xạ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Khi sóng âm chạm vào một môi trường, sự phản xạ của âm thanh đó phụ thuộc vào sự không giống nhau của các bề mặt mà nó tiếp xúc với. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ Âm thanh chạm vào bề mặt bê tông sẽ dẫn đến một sự phản xạ khác nhiều so với nếu âm thanh được chạm vào một môi trường mềm hơn như sợi thủy tinh. Trong môi trường ngoài trời như kỹ thuật đường cao tốc, kè hoặc panen thường được sử dụng để phản xạ âm thanh lên trời. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Diffusion">​ Khuếch tán </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Nếu một phản xạ vật lý từ một bề mặt phẳng cứng tạo ra tiếng vang có vấn đề thì có thể áp dụng bộ khuếch tán âm thanh lên bề mặt. Nó sẽ phân tán âm thanh theo mọi hướng. Điều này có hiệu quả để loại bỏ các tiếng ồn trong phòng. <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Room_within_a_room">​ Phòng trong phòng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Một phòng trong phòng (RWAR) là một phương pháp cách ly âm thanh và ngăn chặn nó truyền từ thế giới bên ngoài nơi mà nó có thể không mong muốn. ​ </​p><​p>​ Hầu hết các rung động / âm thanh truyền từ phòng ra bên ngoài xảy ra thông qua các phương tiện cơ học. Sự rung động truyền trực tiếp qua gạch, đồ gỗ và các yếu tố cấu trúc vững chắc khác. Khi nó gặp một yếu tố như tường, trần, sàn hoặc cửa sổ, hoạt động như một bảng âm, sự rung động được khuếch đại và nghe thấy trong không gian thứ hai. Một truyền cơ học là nhanh hơn nhiều, hiệu quả hơn và có thể được khuếch đại dễ dàng hơn so với truyền trong không khí có cùng cường độ ban đầu. ​ </​p><​p>​ Việc sử dụng bọt âm và các phương tiện hấp thụ khác ít hiệu quả hơn đối với rung động truyền này. Người dùng nên ngắt kết nối giữa phòng chứa nguồn tiếng ồn và thế giới bên ngoài. Điều này được gọi là tách âm. Sự tách rời lý tưởng liên quan đến việc loại bỏ sự rung chuyển trong cả vật liệu rắn và trong không khí, do đó luồng không khí vào phòng thường được kiểm soát. Điều này có ý nghĩa an toàn: bên trong không gian tách rời, phải đảm bảo thông gió thích hợp và không thể sử dụng lò sưởi gas.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Noise_cancellation">​ Khử tiếng ồn </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Máy phát khử tiếng ồn để kiểm soát tiếng ồn chủ động là một cải tiến tương đối hiện đại. Một micrô được sử dụng để nhận âm thanh sau đó được phân tích bằng máy tính; sau đó, sóng âm có cực ngược nhau (pha 180 ° ở mọi tần số) được phát qua loa, gây nhiễu giao thoa triệt tiêu và triệt tiêu nhiều tiếng ồn.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Residential_soundproofing">​ Cách âm khu dân cư </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Cách âm khu dân cư nhằm mục đích giảm hoặc loại bỏ ảnh hưởng của tiếng ồn bên ngoài. Trọng tâm chính của cách âm dân cư trong các cấu trúc hiện có là cửa sổ và cửa ra vào. Cửa gỗ đặc là một rào cản âm thanh tốt hơn so với cửa rỗng. <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ Rèm có thể được sử dụng để làm ẩm âm thanh thông qua việc sử dụng vật liệu nặng hoặc thông qua việc sử dụng buồng không khí được gọi là tổ ong. Thiết kế một, hai và ba tổ ong đạt được mức độ giảm âm tương đối lớn hơn. Giới hạn cách âm chính của rèm cửa là không có con dấu ở mép rèm, mặc dù điều này có thể được giảm bớt bằng cách sử dụng các tính năng niêm phong, chẳng hạn như móc và vòng buộc, keo dính, nam châm hoặc các vật liệu khác. Độ dày của kính sẽ đóng vai trò khi chẩn đoán rò rỉ âm thanh. Cửa sổ khung đôi đạt được mức giảm âm thanh lớn hơn một chút so với cửa sổ khung đơn khi được đóng kín vào lỗ mở của khung cửa sổ và tường. <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​ [7] </​sup>​ </​p><​p>​ Giảm tiếng ồn đáng kể cũng có thể đạt được bằng cách cài đặt giây cửa sổ bên trong. Trong trường hợp này, cửa sổ bên ngoài vẫn giữ nguyên vị trí trong khi cửa sổ trượt hoặc treo được lắp đặt trong cùng một khe hở trên tường. <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​ [8] </​sup>​ </​p><​p>​ Tại Hoa Kỳ, FAA cung cấp cách âm cho những ngôi nhà nằm trong đường viền tiếng ồn trong đó mức decibel trung bình là 65 decibel. Đây là một phần của Chương trình cách âm khu dân cư của họ. Chương trình cung cấp cửa ra vào bằng gỗ lõi cứng cộng với cửa sổ và cửa bão. <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Commercial_soundproofing">​ Cách âm thương mại </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Nhà hàng, trường học, doanh nghiệp văn phòng và cơ sở chăm sóc sức khỏe sử dụng âm học kiến ​​trúc để giảm tiếng ồn cho khách hàng của họ. Ở Mỹ, OSHA có các yêu cầu điều chỉnh thời gian tiếp xúc của công nhân với mức độ tiếng ồn nhất định. <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​ [10] </​sup>​ </​p><​p>​ Các doanh nghiệp thương mại đôi khi sử dụng công nghệ cách âm, đặc biệt khi họ là một thiết kế văn phòng mở. Có nhiều lý do tại sao một doanh nghiệp có thể thực hiện cách âm cho văn phòng của họ. Một trong những cản trở lớn nhất trong năng suất của người lao động là những tiếng ồn gây mất tập trung đến từ những người nói chuyện như trên điện thoại, hoặc với đồng nghiệp và sếp của họ. Cách âm chống ồn rất quan trọng trong việc giảm thiểu mọi người khỏi mất tập trung và tập trung từ dự án công việc của họ. Nó cũng quan trọng để giữ an toàn các cuộc hội thoại bí mật cho người nghe dự định. ​ </​p><​p>​ Khi cố gắng tìm nơi lắp đặt cách âm, nên lắp đặt bảng âm thanh ở khu vực văn phòng nơi có nhiều hành lang giao thông, lối đi lưu thông và khu vực làm việc mở được kết nối. Cài đặt bảng âm thanh thành công dựa trên ba chiến lược và kỹ thuật để hấp thụ âm thanh, chặn truyền âm thanh từ nơi này sang nơi khác, và che và che giấu âm thanh. <sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Automotive_soundproofing">​ Cách âm ô tô </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659005] Cách âm ô tô nhằm mục đích giảm hoặc loại bỏ các ảnh hưởng của tiếng ồn bên ngoài, chủ yếu là tiếng ồn động cơ, khí thải và lốp xe trên một dải tần số rộng. Khi chế tạo một chiếc xe bao gồm cách âm, vật liệu giảm xóc được trang bị giúp giảm độ rung của tấm thân xe khi chúng bị kích thích bởi một trong nhiều nguồn âm thanh năng lượng cao gây ra khi sử dụng xe. <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup>​ Có rất nhiều tiếng ồn phức tạp được tạo ra trong các phương tiện thay đổi theo môi trường lái xe và tốc độ mà phương tiện di chuyển. <sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup>​ Giảm tiếng ồn đáng kể lên đến 8 dB có thể đạt được bằng cách cài đặt kết hợp các loại vật liệu khác nhau. <sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​ [14] </​sup>​ </​p><​p>​ Môi trường ô tô giới hạn độ dày của vật liệu có thể được sử dụng, nhưng sự kết hợp của giảm chấn, rào cản và hấp thụ là phổ biến. Các vật liệu phổ biến bao gồm nỉ, bọt, polyester và vật liệu pha trộn Polypropylen. Chống thấm có thể là cần thiết dựa trên các vật liệu được sử dụng. <sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​[15]</​sup>​ Bọt âm có thể được áp dụng ở các khu vực khác nhau của xe trong quá trình sản xuất để giảm tiếng ồn trong cabin. Bọt cũng có lợi thế về chi phí và hiệu suất khi lắp đặt vì vật liệu bọt có thể mở rộng và lấp đầy khoang sau khi sử dụng và cũng ngăn chặn rò rỉ và một số khí xâm nhập vào xe. Cách âm xe có thể làm giảm tiếng ồn của gió, động cơ, đường và lốp xe. Cách âm xe có thể làm giảm âm thanh bên trong xe từ năm xuống còn 20 decibel. <sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​[16]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Noise_barriers_as_exterior_soundproofing">​ Rào cản tiếng ồn khi cách âm bên ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​   <p> Từ đầu những năm 1970, nó đã trở thành thông lệ ở Hoa Kỳ Các tiểu bang và các nước công nghiệp khác để thiết kế các rào cản tiếng ồn dọc theo các đường cao tốc lớn để bảo vệ cư dân lân cận khỏi sự xâm nhập của tiếng ồn trên đường. Cơ quan Quản lý đường cao tốc Liên bang (FHWA) kết hợp với Cơ quan quản lý đường cao tốc tiểu bang (SHA) đã thông qua Quy định liên bang (23 CFR 772) yêu cầu mỗi bang áp dụng chính sách riêng của mình liên quan đến giảm tiếng ồn giao thông đường cao tốc. <sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​[17]</​sup>​ dự đoán một hình học hiệu quả cho thiết kế rào cản tiếng ồn trong một tình huống thực tế cụ thể. Rào cản tiếng ồn có thể được xây dựng bằng gỗ, xây, đất hoặc kết hợp chúng. Một trong những thiết kế rào cản tiếng ồn sớm nhất là ở Arlington, Virginia liền kề Xa lộ Liên tiểu bang 66, xuất phát từ những lợi ích được thể hiện bởi Liên minh Arlington về Giao thông vận tải. Có thể công trình xây dựng hàng rào tiếng ồn được thiết kế và khoa học sớm nhất là ở Los Altos, California vào năm 1970.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​   <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​         <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1267 ​ Cached time: 20181129121424 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.336 seconds ​ Real time usage: 0.446 seconds ​ Preprocessor visited node count: 1081/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 62666/​2097152 bytes  Template argument size: 239/2097152 bytes  Highest expansion depth: 10/40  Expensive parser function count: 2/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 43227/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 0/400  Lua time usage: 0.150/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 4.41 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 335.283 1 -total ​  ​49.12% 164.677 1 Template:​Reflist ​  ​35.36% 118.558 13 Template:​Cite_web ​  ​14.58% 48.872 3 Template:​Navbox ​  ​13.20% 44.262 1 Template:​Refimprove ​  ​11.96% 40.115 1 Template:​Acoustics ​  ​10.69% 35.849 1 Template:​Redirect2 ​  ​10.51% 35.244 1 Template:​Ambox ​  4.68% 15.704 1 Template:​Ubl ​  3.85% 12.892 2 Template:​Cite_book ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​340201-0!canonical and timestamp 20181129121424 and revision id 864710358 ​  ​--> ​ </​div></​pre>​ 
 +Tư vấn cách chọn màu sắc ghế sofa phù hợp với người mệnh Thổ 
 +<a href="​https://​www.leafdesign.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​br><​div itemprop="​articleBody"><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Bạn đang muốn trang hoàng lại nhà cửa, bạn muốn thay đổi không gian sống, muốn lựa chọn những bộ đồ nội thất hài hoà màu sắc, kích thước, phù hợp với vận mệnh phong thuỷ để vừa có được căn phòng đẹp lại vừa có được nhiều điều may mắn thuận lợi trong cuộc sống?</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Bạn mang trong mình tâm hồn của đất, bạn mệnh Thổ, bạn đặc biệt phù hợp với những <span style="​color:​ #​0000ff;"><​strong>​bộ ghế sofa</​strong></​span>​ màu nâu – màu của đất, và những màu thuộc gam màu nóng của mệnh Hoả, bạn hãy đọc bài viết này của Vietnamarch để có được những phương án chính xác nhất khi chọn màu sắc ghế sofa cho phòng khách nhà mình.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​strong>​Xem thêm: <span style="​color:​ #​0000ff;">​Người mệnh Hoả thích hợp với những bộ ghế sofa phòng khách màu gì?</​span></​strong></​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​1_Mau_sac_phu_hop_voi_nguoi_menh_Tho_theo_phong_thuy"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​strong>​1. Màu sắc phù hợp với người mệnh Thổ theo phong thuỷ</​strong></​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Người mệnh Thổ thường là những người có tính cách ôn hoà, điềm đạm, thâm trầm như đất, họ là những người giản dị và có tính hướng nội cao. Theo luật phong thuỷ, người mệnh Thổ thích hợp sử dụng các đồ vật mang màu sắc mộc mạc, trầm ấm, đó chính là màu của đất, màu nâu, cam đất.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Vì Hoả sinh Thổ nên người mệnh Thổ hợp với cả các màu đỏ, hồng, tím của mệnh Hoả, ngược lại người mệnh Thổ không thích hợp với màu xanh lá của mệnh Mộc (theo ngũ hành tương khắc thì Mộc khắc Thổ) nên họ cần tránh sử dụng nhiều đồ vật mang màu sắc đó, đặc biệt đối với ghế sofa thì họ kiêng sử dụng các sản phẩm ghế sofa màu xanh hay có chất liệu gỗ (tượng trưng cho Mộc).</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​img data-attachment-id="​22552"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-ghe-sofa-da-vang-cao-cap-nhap-khau-an-do/​mau-ghe-sofa-da-vang-nhap-khau-an-do-05/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​09/​mau-ghe-sofa-da-vang-nhap-khau-an-do-05.jpg"​ data-orig-size="​920,​648"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​mau-ghe-sofa-da-vang-nhap-khau-an-do-05"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​09/​mau-ghe-sofa-da-vang-nhap-khau-an-do-05.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​09/​mau-ghe-sofa-da-vang-nhap-khau-an-do-05.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-22552 size-full"​ title="​Chọn màu sắc ghế sofa phù hợp với người mệnh Thổ - 01" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​09/​mau-ghe-sofa-da-vang-nhap-khau-an-do-05.jpg"​ alt="​Chọn màu sắc ghế sofa phù hợp với người mệnh Thổ - 01" width="​920"​ height="​648"/></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Chọn màu sắc ghế sofa phù hợp với người mệnh Thổ – 01</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​2_Cach_chon_mau_sac_ghe_sofa_phu_hop_voi_nguoi_menh_Tho"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​strong>​2. Cách chọn màu sắc ghế sofa phù hợp với người mệnh Thổ</​strong></​span></​span></​h2><​h4 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​21_Chon_ghe_sofa_phong_khach_mau_nau_cam_dat_vang_dat"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​strong>​2.1. Chọn ghế sofa phòng khách màu nâu, cam đất, vàng đất</​strong></​span></​span></​h4><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Khi chọn mua ghế sofa phòng khách, gia chủ mệnh Thổ nên ưu tiên chọn ghế sofa màu nâu, vàng đất, cam đất. Đây là màu bản mệnh của người mệnh Thổ, vì thế mà chúng là màu sắc hợp nhất với người mệnh này. Thổ là đất, màu nâu tượng trưng cho đất, cho tính cách, sự mộc mạc giản dị của những con người thuộc hành này.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​img data-attachment-id="​22511"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​ghe-sofa-goc-boc-da-chan-go-lim-vung-chac-ma-sdg-067/​ghe-sofa-goc-boc-da-chan-go-lim-vung-chac-05/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​09/​ghe-sofa-goc-boc-da-chan-go-lim-vung-chac-05.jpg"​ data-orig-size="​920,​648"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​ghe-sofa-goc-boc-da-chan-go-lim-vung-chac-05"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​09/​ghe-sofa-goc-boc-da-chan-go-lim-vung-chac-05.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​09/​ghe-sofa-goc-boc-da-chan-go-lim-vung-chac-05.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-22511 size-full"​ title="​Chọn màu sắc ghế sofa phù hợp với người mệnh Thổ - 02" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​09/​ghe-sofa-goc-boc-da-chan-go-lim-vung-chac-05.jpg"​ alt="​Chọn màu sắc ghế sofa phù hợp với người mệnh Thổ - 02" width="​920"​ height="​648"/></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Chọn màu sắc ghế sofa phù hợp với người mệnh Thổ – 02</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​img data-attachment-id="​22432"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​net-doc-dao-trong-mau-thiet-ke-ghe-sofa-goc-chat-lieu-da-bo-2016/​net-doc-dao-trong-mau-thiet-ke-ghe-sofa-goc-chat-lieu-da-bo-2016-02/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​09/​net-doc-dao-trong-mau-thiet-ke-ghe-sofa-goc-chat-lieu-da-bo-2016-02.jpg"​ data-orig-size="​920,​531"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​net-doc-dao-trong-mau-thiet-ke-ghe-sofa-goc-chat-lieu-da-bo-2016-02"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​09/​net-doc-dao-trong-mau-thiet-ke-ghe-sofa-goc-chat-lieu-da-bo-2016-02.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​09/​net-doc-dao-trong-mau-thiet-ke-ghe-sofa-goc-chat-lieu-da-bo-2016-02.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-22432 size-full"​ title="​Chọn màu sắc ghế sofa phù hợp với người mệnh Thổ - 03" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​09/​net-doc-dao-trong-mau-thiet-ke-ghe-sofa-goc-chat-lieu-da-bo-2016-02.jpg"​ alt="​Chọn màu sắc ghế sofa phù hợp với người mệnh Thổ - 03" width="​920"​ height="​531"/></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Chọn màu sắc ghế sofa phù hợp với người mệnh Thổ – 03</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Ghế sofa màu nâu có rất nhiều kiểu dáng trên thị trường như ghế sofa đơn, sofa đôi, sofa góc, sofa văng,… và cả những chất liệu ghế khác nhau là <​strong>​ghế <span style="​color:​ #​0000ff;">​sofa da</​span></​strong>,​ sofa vải nỉ, gia chủ mệnh Thổ thoả sức lựa chọn để có được một bộ ghế sofa như ý.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​img data-attachment-id="​18997"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-ghe-sofa-bed-vai-ni-cho-nha-ong-tiet-kiem-dien-tich-hieu-qua/​mau-ghe-sofa-cao-cap-dep-25/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​mau-ghe-sofa-cao-cap-dep-25.jpg"​ data-orig-size="​920,​609"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​mau-ghe-sofa-cao-cap-dep-25"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​mau-ghe-sofa-cao-cap-dep-25.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​mau-ghe-sofa-cao-cap-dep-25.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-18997 size-full"​ title="​Chọn màu sắc ghế sofa phù hợp với người mệnh Thổ - 04" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​mau-ghe-sofa-cao-cap-dep-25.jpg"​ alt="​Chọn màu sắc ghế sofa phù hợp với người mệnh Thổ - 04" width="​920"​ height="​609"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​mau-ghe-sofa-cao-cap-dep-25.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​mau-ghe-sofa-cao-cap-dep-25-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​mau-ghe-sofa-cao-cap-dep-25-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Chọn màu sắc ghế sofa phù hợp với người mệnh Thổ – 04</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​img data-attachment-id="​22323"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-ghe-sofa-vang-khung-go-soi-chat-lieu-da-nhap-khau-italia/​mau-ghe-sofa-khung-go-soi-chat-lieu-da-nhap-khau-italia-02/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​09/​mau-ghe-sofa-khung-go-soi-chat-lieu-da-nhap-khau-Italia-02.jpg"​ data-orig-size="​920,​531"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​mau-ghe-sofa-khung-go-soi-chat-lieu-da-nhap-khau-italia-02"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​09/​mau-ghe-sofa-khung-go-soi-chat-lieu-da-nhap-khau-Italia-02.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​09/​mau-ghe-sofa-khung-go-soi-chat-lieu-da-nhap-khau-Italia-02.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-22323 size-full"​ title="​Chọn màu sắc ghế sofa phù hợp với người mệnh Thổ - 05" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​09/​mau-ghe-sofa-khung-go-soi-chat-lieu-da-nhap-khau-Italia-02.jpg"​ alt="​Chọn màu sắc ghế sofa phù hợp với người mệnh Thổ - 05" width="​920"​ height="​531"/></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Chọn màu sắc ghế sofa phù hợp với người mệnh Thổ – 05</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Ghế sofa nâu, vàng đất hay nâu đất như mang đến không gian phòng khách nhà bạn hơi thở của đất, sự gần gũi với thiên nhiên, sự đơn giản, mà lịch lãm, sang trọng.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​img data-attachment-id="​22083"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-ghe-sofa-goc-da-cong-nghiep-phong-cach-co-dien/​mau-ghe-sofa-goc-da-cong-nghiep-phong-cach-co-dien-01/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​09/​mau-ghe-sofa-goc-da-cong-nghiep-phong-cach-co-dien-01.jpg"​ data-orig-size="​920,​531"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​mau-ghe-sofa-goc-da-cong-nghiep-phong-cach-co-dien-01"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​09/​mau-ghe-sofa-goc-da-cong-nghiep-phong-cach-co-dien-01.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​09/​mau-ghe-sofa-goc-da-cong-nghiep-phong-cach-co-dien-01.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-22083 size-full"​ title="​Chọn màu sắc ghế sofa phù hợp với người mệnh Thổ - 06" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​09/​mau-ghe-sofa-goc-da-cong-nghiep-phong-cach-co-dien-01.jpg"​ alt="​Chọn màu sắc ghế sofa phù hợp với người mệnh Thổ - 06" width="​920"​ height="​531"/></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Chọn màu sắc ghế sofa phù hợp với người mệnh Thổ – 06</​span></​p><​h4 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​22_Chon_ghe_sofa_phong_khach_mau_do_hong_tim"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​strong>​2.2. Chọn ghế sofa phòng khách màu đỏ, hồng, tím</​strong></​span></​span></​h4><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Ngoài những chiếc ghế sofa nâu phổ biến trên thị trường nội thất, gia chủ mệnh Thổ có thể chọn bộ ghế sofa phòng khách hiện đại, phá cách hơn với tông màu nóng là màu đỏ, hồng và tím. Ba màu này là ba màu bản mệnh của mệnh Hoả, mà Hoả sinh Thổ nên người mệnh Thổ cũng rất phù hợp sử dụng đồ vật màu đỏ, hồng, tím. </​span><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Những gia đình trẻ, đặc biệt với những cặp vợ chồng mới cưới thì sofa gam màu nóng hứa hẹn mang đến một không gian phòng khách tươi mới, ấm áp, ngọt ngào với tất cả các mùa trong năm.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​img data-attachment-id="​19670"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-ghe-sofa-goc-vai-ni-hong-ca-tinh/​ghe-sofa-001-6/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​ghe-sofa-0015.jpg"​ data-orig-size="​920,​488"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​1450883172&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​ghe-sofa-001"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​ghe-sofa-0015.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​ghe-sofa-0015.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-19670 size-full"​ title="​Chọn màu sắc ghế sofa phù hợp với người mệnh Thổ - 07" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​ghe-sofa-0015.jpg"​ alt="​Chọn màu sắc ghế sofa phù hợp với người mệnh Thổ - 07" width="​920"​ height="​488"/></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Chọn màu sắc ghế sofa phù hợp với người mệnh Thổ – 07</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Theo các chuyên gia phong thuỷ cho biết, khi sử dụng bộ ghế sofa phòng khách hợp màu với mệnh gia chủ, các thành viên trong gia đình sẽ luôn cảm thấy vui vẻ, tinh thần phấn trấn, làm việc, học tập hiệu quả, tràn đầy năng lượng hơn.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​img data-attachment-id="​19113"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-ghe-sofa-vai-ni-lam-giuong-nam-doc-dao-nhat-viet-nam/​mau-ghe-sofa-cao-cap-dep-14/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​mau-ghe-sofa-cao-cap-dep-14.jpg"​ data-orig-size="​920,​579"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​mau-ghe-sofa-cao-cap-dep-14"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​mau-ghe-sofa-cao-cap-dep-14.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​mau-ghe-sofa-cao-cap-dep-14.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-19113 size-full"​ title="​Chọn màu sắc ghế sofa phù hợp với người mệnh Thổ - 08" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​mau-ghe-sofa-cao-cap-dep-14.jpg"​ alt="​Chọn màu sắc ghế sofa phù hợp với người mệnh Thổ - 08" width="​920"​ height="​579"/></​p><​p style="​text-align:​ center;">​C<​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​họn màu sắc ghế sofa phù hợp với người mệnh Thổ – 08</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với Vietnamarch để đặt mua các bộ ghế sofa phòng khách tuyệt vời với màu sắc, kiểu dáng, kích thước riêng cho gia đình nhà mình. Đội ngũ chuyên gia thiết kế của Vietnamarch sẽ nhiệt tình hết mình để giúp quý khách hàng có được bộ ghế sofa đẹp hoàn hảo nhất.</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​3_Mua_ghe_sofa_phong_khach_dep_gia_re_o_dau"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​strong>​3. Mua ghế sofa phòng khách đẹp giá rẻ ở đâu?</​strong></​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Vietnamarch đã chính thức ra mắt và phân phối sản phẩm tại các showroom và cửa hàng thuộc các hệ thống trên toàn quốc với hàng ngàn mẫu Sofa gia đình, Sofa phòng khách, Sofa văn phòng, Sofa góc, Sofa da, Sofa nỉ, Sofa vải, Sofa đơn, Sofa văng, Sofa cổ điển, Sofa hiện đại, Sofa cafe, Sofa Karaoke, Sofa gỗ, Bàn trà, Tủ tivi các loại để quý khách hàng thoải mái lựa chọn.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​strong>​Đại lý bán ghế Sofa Miền Bắc tại :</​strong>​ Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hoà Bình, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​strong>​Showroom ghế Sofa miền Trung tại các tỉnh:</​strong>​ Tỉnh Thanh Hoá, Tỉnh Nghệ An, Tỉnh Hà Tĩnh, Tỉnh Quảng Bình, Tỉnh Quảng Trị, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Tp. Đà Nẵng, Tỉnh Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Bình Định, Tỉnh Phú Yên, Tỉnh Khánh Hoà, Tỉnh Kom Tum, Tỉnh Gia Lai, Tỉnh Dak Lak.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​strong>​Cửa hàng ghế Sofa miền Nam tại các tỉnh:</​strong>​ Tỉnh Vĩnh Long, Tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh Ninh Thuận, Tỉnh Bình Thuận, Tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Bình Phước, Tp. Hồ Chí Minh, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Tỉnh Bình Dương, Tỉnh Long An, Tỉnh Đồng Tháp, Tỉnh Tiền Giang, Tỉnh Bến Tre, Tỉnh Trà Vinh, Tỉnh An Giang, Tp. Cần Thơ, Tỉnh Bạc Liêu, Tỉnh Sóc Trăng, Tỉnh Cà mau, Tỉnh Kiên Giang, Tỉnh Đồng Nai.</​span><​br/><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​ Để tham khảo giá chi tiết cụ thể, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo địa chỉ:</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​strong>​Công ty TNHH VIETNAMARCH</​strong></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​VP:​ Số 61 Nguyễn Xiển – Thanh Xuân – Hà Nội – Việt Nam</​span><​br/><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​ Tel: 04.6681.2328 – Hotline: <​strong>​0904.183.097</​strong>​ (24/​7)</​span><​br/><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​ Lịch làm việc: 8h30 – 17h30 từ T2 – T6 8h30 – 12h30 T7</​span><​br/><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​ Website: <​strong>​Vietnamarch.com.vn</​strong></​span><​br/><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​ Email: <​strong>​[email protected]</​strong></​span></​p><​p style="​text-align:​ right;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​strong>​Vũ Yến, phòng KTNT Vietnamarch</​strong></​span></​p><​p><​span class="​embed-youtube"​ style="​text-align:​center;​ display: block;"><​iframe class="​youtube-player"​ type="​text/​html"​ width="​840"​ height="​503"​ src="​https://​www.youtube.com/​embed/​UFtmFC8bkog?​version=3&​amp;​rel=1&​amp;​fs=1&​amp;​autohide=2&​amp;​showsearch=0&​amp;​showinfo=1&​amp;​iv_load_policy=1&​amp;​wmode=transparent"​ allowfullscreen="​true"​ style="​border:​0;"></​iframe></​span></​p><​p>​ <span class="​post-views-label">​Lượt xem: </​span>​ <span class="​post-views-count">​268</​span></​p></​div><​script>​!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod? ​ n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n; ​ n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0; ​ t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window, ​ document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​); ​ fbq('​init',​ '​861728053875346'​); ​ fbq('​track',​ '​PageView'​);</​script><​script>​window.fbAsyncInit = function() {   ​FB.init({ ​  appId : '​1151998881479874', ​  xfbml : true,   ​version : '​v2.5' ​  ​}); ​  ​}; ​    ​(function(d,​ s, id){   var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; ​  if (d.getElementById(id)) {return;​} ​  js = d.createElement(s);​ js.id = id;   ​js.src = "​http://​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js"; ​  ​fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);   ​}(document,​ '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 +Tư vấn cách chọn màu sắc ghế sofa phù hợp với người mệnh Thổ
laef3983.txt · Last modified: 2018/12/18 08:01 (external edit)