User Tools

Site Tools


laef3982

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

laef3982 [2018/12/18 08:01] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​caption>​ Cục Thống kê Pakistan </​caption><​tbody><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​span class="​Nastaliq"​ dir="​rtl"​ title="​Nastaliq"​ style="​font-family:​ '​Jameel Noori Nastaleeq',​ 'Urdu Typesetting',​ 'Noto Nastaliq Urdu', 'Noto Nastaliq Urdu Draft',​ '​Hussaini Nastaleeq',​ '​AlQalam Taj Nastaleeq',​ IranNastaliq,​ 'Awami Nastaliq',​ 'Awami Nastaliq Beta3',​ 'Awami Nastaliq Beta2',​ 'Awami Nastaliq Beta1',​ '​Nafees Nastaleeq',​ '​Nafees Nastaleeq v1.01',​ 'Pak Nastaleeq',​ '​PDMS_Jauhar',​ 'Alvi Lahori Nastaleeq';​ font-size: 110%; font-style: normal;"><​b>​ GIỚI THIỆU ماریات اکستان </​b></​span>​ </​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Pakistan-Cục-Thống kê.jpg &​quot;​src =&quot; http: // upload.wik hè.org /​Pakistan-Bureau-of-Statistic.jpg &​quot;​width =&quot; 210 &​quot;​height =&quot; 116 &​quot;​data-file-width =&quot; 210 &​quot;​data-file-height =&quot; 116 &​quot;/&​gt;​ </​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #​efefef">​ Tổng quan về cơ quan </​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ </​th><​td>​ 14 tháng 7 năm 1950 <span style="​display:​none">​ (<span class="​bday dtstart published updated">​ 1950-07-14 </​span>​) </​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Cơ quan trước </​th><​td>​ <div class="​plainlist">​ <ul> <li style="​text-indent:​ -1em; padding-left:​ 1em;">​ Văn phòng thống kê trung ương </​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ . <span class="​url">​ www <​wbr/>​ .pbs <​wbr/>​ .gov <​wbr/>​ .pk </​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ <b> Cục Thống kê Pakistan </b> (Urdu: <span lang="​ur"​ dir="​rtl"><​span class="​Nastaliq"​ dir="​rtl"​ title="​Nastaliq"​ style="​font-family:​ '​Jameel Noori Nastaleeq',​ 'Urdu Typesetting',​ 'Noto Nastaliq Urdu', 'Noto Nastaliq Urdu Draft',​ '​Hussaini Nastaleeq',​ '​AlQalam Taj Nastaleeq',​ IranNastaliq,​ 'Awami Nastaliq',​ 'Awami Nastaliq Beta3',​ 'Awami Nastaliq Beta2',​ 'Awami Nastaliq Beta1',​ '​Nafees Nastaleeq',​ '​Nafees Nastaleeq v1.01',​ 'Pak Nastaleeq',​ '​PDMS_Jauhar',​ 'Alvi Lahori Nastaleeq';​ font-size: 110%; font-style: normal;"><​b>​ ددا , viết tắt là <b> PBS </b>) là Chính phủ của Cơ quan chính phủ Pakistan ủy thác các dịch vụ thống kê quốc gia và cung cấp nghiên cứu thống kê vững chắc và toàn diện. Kết quả được tổng hợp và sản xuất bởi Cục Thống kê Pakistan giúp hiểu rõ hơn về Pakistan, dân số, tài nguyên, kinh tế, xã hội và văn hóa. PBS là một trong một số phòng của Cục Thống kê thuộc Bộ Kinh tế &amp; Thống kê. <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Năm 1947, <i> ] (CSO) được thành lập bởi chính phủ của Thủ tướng Liaquat Ali Khan. Năm 1950, CSO trở thành một bộ phận trực thuộc của Phòng Kinh tế. Năm 1972, theo khuyến nghị của IBRD Mission, Thủ tướng Zulfikar Ali Bhutto đã nâng cấp Văn phòng Thống kê Trung ương thành một bộ phận chính phủ chính thức. Năm 1981, văn phòng được tổ chức lại và cánh kỹ thuật của nó (CSO) đã được chuyển đổi thành Cục Thống kê Liên bang <i> </i>. Cựu Bộ trưởng Tài chính, Tiến sĩ Mahbub ul Haq tiếp tục tổ chức lại văn phòng. <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (January 2018)">​ cần trích dẫn </​span></​i>​] </​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​   <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​       <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1326 ​ Cached time: 20181210165626 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.580 seconds ​ Real time usage: 0.863 seconds ​ Preprocessor visited node count: 5191/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 63199/​2097152 bytes  Template argument size: 4132/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 18/40  Expensive parser function count: 1/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 2782/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 0/400  Lua time usage: 0.243/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 9.3 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 734.961 1 -total ​  ​42.57% 312.866 2 Template:​Navbox ​  ​41.17% 302.556 1 Template:​National_statistics_agencies ​  ​38.75% 284.789 47 Template:​Flagdeco ​  ​21.84% 160.535 1 Template:​Lang-ur ​  ​16.27% 119.585 1 Template:​Infobox_government_agency ​  ​12.66% 93.047 1 Template:​Infobox ​  ​10.10% 74.255 1 Template:​Reflist ​  9.05% 66.508 1 Template:​Cite_web ​  7.47% 54.910 1 Template:​CN ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​4766769-0!canonical and timestamp 20181210165625 and revision id 851203193 ​  ​--> ​ </​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​ 
 +Thiết kế căn hộ penthouse hiện đại, không gian mở 
 +<a href="​https://​www.leafdesign.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​br><​div itemprop="​articleBody"><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Thiết kế Nội thất căn hộ penthouse sao cho hiện đại và xứng tầm mang đến một phong cách sống resort cho chủ nhân chính là xu hướng thiết kế penthouse hiện nay. Rất nhiều những can ho penthouse đã được khách hàng tiếp nhận và họ hoàn toàn thất vọng với nội thất bên trong không được hiện đại, đẳng cấp như quảng cáo của các chủ đầu tư. </​strong></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Hiểu được những bất cập đó của khách hàng, Vietnamarch với đội ngũ KTS tài năng, giỏi chuyên môn và luôn có sự sáng tạo trong thiết kế không ngừng lỗ lực để đem đến những không gian sống đẳng cấp hiện đại cho khách hàng. Dưới đây là mẫu penthouse hiện đại, đẳng cấp mang lại một không gian sống hoàn hảo cho chủ nhân. </​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>&​gt;&​gt;​ Xem thêm tại:<​span style="​color:​ #​0000ff;">​ Nội thất Penthouse chung cư D’. LE ROI SOLEIL – Quảng An – Tân Hoàng Minh / Không gian mở tràn ngập ánh sáng trong penthouse tòa T15 chung cư Times City.</​span></​strong></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​7361"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-noi-that-can-ho-penthouse12-2/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​03/​thiet-ke-noi-that-can-ho-penthouse12.jpg"​ data-orig-size="​920,​915"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-noi-that-can-ho-penthouse12"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​03/​thiet-ke-noi-that-can-ho-penthouse12.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​03/​thiet-ke-noi-that-can-ho-penthouse12.jpg"​ class="​wp-image-7361 size-full"​ title="​Mặt bằng căn hộ penthoues"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​03/​thiet-ke-noi-that-can-ho-penthouse12.jpg"​ alt="​Mặt bằng căn hộ penthoues"​ width="​920"​ height="​915"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Mặt bằng căn hộ điển hình tòa chung cư có penthouse</​span></​p><​h2><​span id="​1_Noi_that_sang_trong_va_lich_lam_cua_penthouse"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​1. </​strong><​strong>​Nội thất sang trọng và lịch lãm của penthouse.</​strong></​span></​span></​h2><​h4><​span id="​11_Noi_that_phong_khach"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​1.1. Nội thất phòng khách.</​strong></​span></​span></​h4><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Căn hộ penthouse này sẽ mang lại một không gian sống sang trọng với thiết kế nội thất theo phong cách tối giản và hiện đại, kết hợp với tông màu trắng tinh khiết làm chủ đạo bao trùm không gian sống của cả ngôi nhà.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​7356"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-noi-that-can-ho-penthouse05/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​03/​thiet-ke-noi-that-can-ho-penthouse05.jpg"​ data-orig-size="​920,​460"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-noi-that-can-ho-penthouse05"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​03/​thiet-ke-noi-that-can-ho-penthouse05.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​03/​thiet-ke-noi-that-can-ho-penthouse05.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-7356 size-full"​ title="​thiết kế nội thất phòng khách"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​03/​thiet-ke-noi-that-can-ho-penthouse05.jpg"​ alt="​thiết kế nội thất phòng khách"​ width="​920"​ height="​460"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​em>​Nội thất phòng khách và phòng bếp nổi bật với màu trắng tinh khôi</​em></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Màu trắng tinh khôi từ đồ nội thất kết hợp với lợi thế ánh sáng tự nhiên của <span style="​color:​ #​0000ff;">​căn hộ penthouse</​span>​ đã làm cho không gian trở nên thoáng đãng, rộng rãi hơn rất nhiều. Thay vì phải dấu những cây cột trong nhà thì các kiến trúc sư của Vietnamarch lại chọn cách phô bày ra cùng với ánh sáng. Những cây cột to vừa thể hiện cho sự vững trải lại vừa mang lại phong cách Châu Âu lịch lãm, cho bạn một không gian sống hoàn hảo.</​span></​p><​h4><​span id="​12Noi_that_phong_bep"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​1.2. Nội thất phòng bếp.</​strong></​span></​span></​h4><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​7362"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-noi-that-can-ho-penthouse13-2/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​03/​thiet-ke-noi-that-can-ho-penthouse13.jpg"​ data-orig-size="​920,​460"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-noi-that-can-ho-penthouse13"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​03/​thiet-ke-noi-that-can-ho-penthouse13.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​03/​thiet-ke-noi-that-can-ho-penthouse13.jpg"​ class="​alignnone size-full wp-image-7362"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​03/​thiet-ke-noi-that-can-ho-penthouse13.jpg"​ alt="​thiet-ke-noi-that-can-ho-penthouse13"​ width="​920"​ height="​460"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Bên cạnh phòng khách chính là một ban công lớn mà cả gia đình bạn có thể chiêm ngưỡng cảnh bình minh như trên biển ngay trong chính căn hộ của mình. Từ sàn gỗ cho tới bộ sofa quyến rũ đặt dưới ánh nắng ban mai mỗi buổi sáng làm cho cả căn phòng trở nên lung linh một cách huyền bí.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Cũng giống như phòng khách nội thất phòng bếp của nội thất penthouse phần lớn là màu trắng. Bộ bàn ghế được làm từ gỗ, với kiểu dáng kiêu sa thời thượng nhất hiện nay. Kệ bếp được thiết kế như một quầy bar nhỏ với những chiếc đèn trang trí màu tối như một nét chấm phá cho gian bếp nhà bạn. Một bức họa lớn giữa gian phòng khách và phòng bếp thể hiện tính chất nghệ thuật mà những thành viên trong nhà bạn chính là những người nghệ sĩ cừ khôi.</​span></​p><​h4><​span id="​13Noi_that_phong_tam"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​1.3. Nội thất phòng tắm.</​strong></​span></​span></​h4><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​7357"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-noi-that-can-ho-penthouse06/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​03/​thiet-ke-noi-that-can-ho-penthouse06.jpg"​ data-orig-size="​920,​540"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-noi-that-can-ho-penthouse06"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​03/​thiet-ke-noi-that-can-ho-penthouse06.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​03/​thiet-ke-noi-that-can-ho-penthouse06.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-7357 size-full"​ title="​thiết kế nội thất phòng tắm " src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​03/​thiet-ke-noi-that-can-ho-penthouse06.jpg"​ alt="​thiết kế nội thất phòng tắm " width="​920"​ height="​540"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​em>​Phòng tắm thiết kế đầy tiện nghi</​em></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Thiết kế noi that penthouse cho phòng tắm đều là những thiết kế thời thượng nhất, một bên bạn có thể ngắm nhìn thành phố, một bên bạn lại có thể tận hưởng sự tĩnh lặng, thư giãn trong ngôi nhà của mình.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Thay vì phải sử dụng gam màu trắng sáng là chủ đạo thì những kiến trúc sư lại sử dụng gam màu trung tính trên sàn nhà. Và chính sự khéo léo này đã làm nổi bật những vật dụng với thiết kế trắng sáng trong phòng. Thay vì phải sử dụng màu trắng nhân tạo thì chúng ta sẽ sử dụng lợi thế ánh sáng tự nhiên của penthouse làm tôn lên đường nét của ngôi nhà.</​span></​p><​h4><​span id="​14Noi_that_phong_ngu"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​1.4. Nội thất phòng ngủ.</​strong></​span></​span></​h4><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​7352"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-noi-that-can-ho-penthouse01-2/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​03/​thiet-ke-noi-that-can-ho-penthouse01.jpg"​ data-orig-size="​920,​540"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-noi-that-can-ho-penthouse01"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​03/​thiet-ke-noi-that-can-ho-penthouse01.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​03/​thiet-ke-noi-that-can-ho-penthouse01.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-7352 size-full"​ title="​Thiết kế nội thất căn hộ penthoues"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​03/​thiet-ke-noi-that-can-ho-penthouse01.jpg"​ alt="​Thiết kế nội thất căn hộ penthoues"​ width="​920"​ height="​540"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Thiết kế nội thất căn hộ penthouse</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Thiết kế noi that penthouse tại phòng ngủ được các kiến trúc sư nghiên cứu và sử dụng gam màu trắng tinh khiết. Một không gian tràn ngập ánh sáng tự nhiên làm cho tất cả mọi người đều phải ghen tị với sự tinh tế của nội thất bên trong. Đơn giản về họa tiết nhưng lại tạo sự sang trọng, rộng rãi về không gian.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Chiếc cầu thang hình xoắn ốc được sử dụng hoàn toàn một màu đen tuyền của gỗ tự nhiên, như một điểm tựa phát ra ánh sáng ngay trong chính phòng ngủ.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​7359"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-noi-that-can-ho-penthouse08/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​03/​thiet-ke-noi-that-can-ho-penthouse08.jpg"​ data-orig-size="​920,​915"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-noi-that-can-ho-penthouse08"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​03/​thiet-ke-noi-that-can-ho-penthouse08.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​03/​thiet-ke-noi-that-can-ho-penthouse08.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-7359 size-full"​ title="​Căn hộ penthouse không gian sống resort của gia đình bạn" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​03/​thiet-ke-noi-that-can-ho-penthouse08.jpg"​ alt="​Căn hộ penthouse không gian sống resort của gia đình bạn" width="​920"​ height="​915"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​span style="​line-height:​ 20px;">​Vietnamarch giúp bạn có một căn hộ penthouse với không gian sống hiện đại như một nơi nghỉ dưỡng sang trọng và thật thoải mái.</​span></​span></​p><​h3 style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Liên hệ chúng tôi để được tư vấn thiết kế miễn phí và giới thiệu xem căn hộ mẫu penthouse đẳng cấp:</​span></​h3><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Kiến trúc nội thất Vietnamarch</​strong></​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​VP:​ Tầng 2- số 61 Nguyễn Xiển, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Tel:​ 04.6681.2328 – Hotline: 0918.248.297 (24/​7)</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Website:​ vietnamarch.com.vn</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Email:​ [email protected]</​span></​p><​p>​ <span class="​post-views-label">​Lượt xem: </​span>​ <span class="​post-views-count">​475</​span></​p></​div><​script>​!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod? ​ n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n; ​ n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0; ​ t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window, ​ document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​); ​ fbq('​init',​ '​861728053875346'​); ​ fbq('​track',​ '​PageView'​);</​script><​script>​window.fbAsyncInit = function() {   ​FB.init({ ​  appId : '​1151998881479874', ​  xfbml : true,   ​version : '​v2.5' ​  ​}); ​  ​}; ​    ​(function(d,​ s, id){   var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; ​  if (d.getElementById(id)) {return;​} ​  js = d.createElement(s);​ js.id = id;   ​js.src = "​http://​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js"; ​  ​fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);   ​}(document,​ '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 +Thiết kế căn hộ penthouse hiện đại, không gian mở
laef3982.txt · Last modified: 2018/12/18 08:01 (external edit)