User Tools

Site Tools


home2838

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

home2838 [2018/12/18 08:01] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Địa điểm được điều tra theo điều tra dân số tại Massachusetts,​ Hoa Kỳ </p> <​p><​b>​ Chatham </b> là một địa điểm được chỉ định điều tra dân số (CDP) tại thị trấn Chatham thuộc hạt Barn ổn định, Massachusetts,​ Hoa Kỳ. Dân số là 1.421 trong cuộc điều tra dân số năm 2010, <sup id="​cite_ref-Census_2010_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ trong số 6.125 trong toàn bộ thị trấn Chatham. </p> <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <p> Chatham nằm ở <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 41 ° 40′45 ″ N </​span>​ <span class="​longitude">​ 69 ° 57′42 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / [19659010] 41.67917 ° N 69.96167 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 41.67917; -69,96167 [19659012] (41,679321, -69,​961868). [19659013] Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, các CDP có tổng diện tích 3,5 dặm vuông (9,0 km <sup> 2 </​sup>​). 2,6 dặm vuông (6,8 km <sup> 2 </​sup>​) của nó được đất và 0,85 dặm vuông (2,2 km <sup> 2 </​sup>​) của nó (24,36%) là nước. [19659014] Nhân khẩu học [19659005] </​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ năm 2000, có 1.667 người, 813 hộ gia đình và 438 gia đình cư trú trong CDP. Mật độ dân số là 242,9 / km² (628,0 / mi²). Có 1.886 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 274,8 / km² (710,4 / mi²). Thành phần chủng tộc của CDP là 94,18% Trắng, 2,22% Đen hoặc Người Mỹ gốc Phi, 0,18% Người Mỹ bản địa, 0,30% Châu Á, 2,10% từ các chủng tộc khác và 1,02% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào chiếm 1,86% dân số. </​p><​p>​ Có 813 hộ gia đình trong đó 13,5% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 45,4% là vợ chồng sống chung, 5,3% có chủ hộ là nữ không có chồng và 46,1% không có gia đình. 40,0% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 22,1% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 1,92 và quy mô gia đình trung bình là 2,52. </​p><​p>​ Trong CDP, dân số được trải ra với 13,6% dưới 18 tuổi, 5,2% từ 18 đến 24, 19,4% từ 25 đến 44, 29,4% từ 45 đến 64 và 32,5% là 65 tuổi tuổi trở lên. Tuổi trung vị là 53 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 91,2 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 86,2 nam. </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong CDP là 47.037 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 65.938 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 32,417 so với $ 31.339 cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người cho CDP là $ 28,542. Khoảng 0,9% gia đình và 7,8% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 0,9% những người dưới 18 tuổi và 10,8% những người từ 65 tuổi trở lên. </p> <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​   <​!-- ​ NewPP limit report Parsed by mw1273 Cached time: 20181207075331 Cache expiry: 1900800 Dynamic content: false CPU time usage: 0.404 seconds Real time usage: 0.531 seconds Preprocessor visited node count: 3886/​1000000 Preprocessor generated node count: 0/1500000 Post‐expand include size: 62211/​2097152 bytes Template argument size: 11368/​2097152 bytes Highest expansion depth: 23/40 Expensive parser function count: 0/500 Unstrip recursion depth: 1/20 Unstrip post‐expand size: 8132/​5000000 bytes Number of Wikibase entities loaded: 1/400 Lua time usage: 0.174/​10.000 seconds Lua memory usage: 5.09 MB/50 MB --> <!-- Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) 100.00% ​ 464.900 ​     1 -total ​ 65.25% ​ 303.365 ​     1 Template:​Infobox_settlement ​ 41.09% ​ 191.037 ​     1 Template:​Infobox ​ 17.25% ​  ​80.201 ​     1 Template:​Reflist ​ 15.32% ​  ​71.212 ​     3 Template:​Cite_web ​ 11.35% ​  ​52.783 ​     1 Template:​Short_description ​  ​9.02% ​  ​41.919 ​     2 Template:​Coord ​  ​8.12% ​  ​37.743 ​     3 Template:​Convert ​  ​8.09% ​  ​37.594 ​     3 Template:​Infobox_settlement/​areadisp ​  ​6.77% ​  ​31.465 ​     5 Template:​Infobox_settlement/​impus --> ​ <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​259378-0!canonical and timestamp 20181207075331 and revision id 870610378 ​ --> </​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​ 
 +Bộ sofa da Indo cao cấp cho nhà khách thêm sang 
 +<a href="​https://​bellahome.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​br><​div itemprop="​articleBody"><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​ Bộ sofa da cao cấp 100% da thật nhập khẩu từ Indo dưới đây là sự lựa chọn  hoàn hảo cho không gian phòng khách nhà bạn thêm đẳng cấp.</​strong></​span></​p><​h2><​span id="​1_Thong_tin_san_pham_bo_sofa_da_Indo_cao_cap"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​1. Thông tin sản phẩm bộ sofa da Indo cao cấp.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​– Khung ghế, chân ghế:​ Khung ghế làm bằng kim loại cứng đã qua xử lý chống gỉ, có khả năng chống chịu lực cao, kết cấu khung chắc chắn.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​– Đệm mút ghế: đệm mút cao cấp (tùy chọn cứng, mềm)</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​– Chất liệu bọc: 100% Da cao cấp nhập khẩu từ Indo</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​– Kích thước: Bộ sofa góc bọc da cao cấp Indo</​span></​p><​table style="​height:​ 128px;"​ width="​769"><​tbody><​tr><​td><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Thành phần</​span></​td><​td><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Sâu (cm)</​span></​td><​td><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Dài</​span></​td><​td><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Cao</​span></​td></​tr><​tr><​td><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​1 Bộ ghế sofa góc</​span></​td><​td><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ 103</​span></​td><​td><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​260</​span></​td><​td><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ 90</​span></​td></​tr><​tr><​td><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ 1 ghế đơn</​span></​td><​td><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​103</​span></​td><​td><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ 105</​span></​td><​td><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​90</​span></​td></​tr><​tr><​td><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​1 đôn</​span></​td><​td><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​90</​span></​td><​td><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ 90</​span></​td><​td><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​50</​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​– Màu sắc: có màu nâu, đen và trắng cho khách hàng lựa chọn</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Lưu ý: Quý khách có thể yêu cầu thay đổi kích thước, hay màu sắc, chất liệu để phù hợp với sở thích và căn hộ của mình.</​span></​p><​h2><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​18176"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​bo-sofa-da-indo-cao-cap-cho-nha-khach-them-sang/​bo-sofa-da-cao-cap02/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​bo-sofa-da-cao-cap02.jpg"​ data-orig-size="​920,​489"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​1459897049&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​bo-sofa-da-cao-cap02"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​bo-sofa-da-cao-cap02.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​bo-sofa-da-cao-cap02.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-18176 size-full"​ title="​bộ sofa da cao cấp nhập khẩu indo" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​bo-sofa-da-cao-cap02.jpg"​ alt="​bộ sofa da cao cấp nhập khẩu indo" width="​920"​ height="​489"/></​span></​h2><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Bộ sofa da cao cấp </​span></​p><​p>​ </​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​18175"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​bo-sofa-da-indo-cao-cap-cho-nha-khach-them-sang/​bo-sofa-da-cao-cap01/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​bo-sofa-da-cao-cap01.jpg"​ data-orig-size="​920,​489"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​1461023001&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​bo-sofa-da-cao-cap01"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​bo-sofa-da-cao-cap01.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​bo-sofa-da-cao-cap01.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-18175 size-full"​ title="​Bạn có thể dùng thêm 1 ghế đơn hoặc 1 đôn nếu gia đình nhiều người"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​bo-sofa-da-cao-cap01.jpg"​ alt="​Bạn có thể dùng thêm 1 ghế đơn hoặc 1 đôn nếu gia đình nhiều người"​ width="​920"​ height="​489"/>​ </​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Bạn có thể dùng thêm 1 ghế đơn hoặc 1 đôn nếu gia đình nhiều người</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​2_Uu_diem_cua_bo_sofa_da_Indo_SDG006"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​2. Ưu điểm của bộ sofa da Indo SDG006.</​span></​span></​h2><​h4 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​21_Ve_thiet_ke_kieu_dang"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​2.1 Về thiết kế, kiểu dáng.</​span></​span></​h4><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​18179"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​bo-sofa-da-indo-cao-cap-cho-nha-khach-them-sang/​bo-sofa-da-cao-cap04/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​bo-sofa-da-cao-cap04.jpg"​ data-orig-size="​920,​489"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​1446573064&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​bo-sofa-da-cao-cap04"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​bo-sofa-da-cao-cap04.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​bo-sofa-da-cao-cap04.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-18179 size-full"​ title="​Bộ sofa da Indo - VASD005giúp phòng khách thêm sang" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​bo-sofa-da-cao-cap04.jpg"​ alt="​Bộ sofa da Indo - VASD005giúp phòng khách thêm sang" width="​920"​ height="​489"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Bộ sofa da Indo – SDG006 giúp phòng khách thêm sang</​span></​p><​h4 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​22_Ve_chat_lieu"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​2.2 Về chất liệu.</​span></​span></​h4><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​18177"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​bo-sofa-da-indo-cao-cap-cho-nha-khach-them-sang/​bo-sofa-da-cao-cap03/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​bo-sofa-da-cao-cap03.jpg"​ data-orig-size="​920,​488"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​1460146806&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​bo-sofa-da-cao-cap03"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​bo-sofa-da-cao-cap03.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​bo-sofa-da-cao-cap03.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-18177 size-full"​ title="​Chất lượng da cao cấp nhập khẩu từ Indo" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​bo-sofa-da-cao-cap03.jpg"​ alt="​Chất lượng da cao cấp nhập khẩu từ Indo" width="​920"​ height="​488"/>​ </​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Chất lượng da cao cấp, sản phẩm của chúng tôi chất lượng, tỉ mỉ trong từng đường may</​span></​p><​h2><​span id="​3_Mua_bo_ghe_sofa_da_cao_cap_Indo_o_dau"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​3. Mua bộ ghế sofa da cao cấp Indo ở đâu.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Vietnamarch chính thức ra mắt và phân phối sản phẩm tại các showroom và cửa hàng thuộc hệ thống trên toàn quốc với hàng ngàn mẫu Sofa gia đình, Sofa phòng khách, Sofa văn phòng, Sofa góc, Sofa da, Sofa nỉ, Sofa vải, Sofa đơn, Sofa văng, Sofa cổ điển, Sofa hiện đại, Sofa cafe, Sofa Karaoke, Sofa gỗ, Bàn trà, Tủ tivi các loại để quý khách hàng thoải mái lựa chọn.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Bàn ghế Sofa Miền Bắc</​strong>​ : Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hoà Bình, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh,​ Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Bàn ghế Sofa miền Trung</​strong>:​ Tỉnh Thanh Hoá, Tỉnh Nghệ An, Tỉnh Hà Tĩnh, Tỉnh Quảng Bình, Tỉnh Quảng Trị, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Tp. Đà Nẵng, Tỉnh Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Bình Định, Tỉnh Phú Yên, Tỉnh Khánh Hoà, Tỉnh Kom Tum, Tỉnh Gia Lai, Tỉnh Dak Lak.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Bàn ghế Sofa miền Nam</​strong>:​ Tỉnh Vĩnh Long, Tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh Ninh Thuận, Tỉnh Bình Thuận, Tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Bình Phước, Tp. Hồ Chí Minh, , Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Tỉnh Bình Dương, Tỉnh Long An, Tỉnh Đồng Tháp, Tỉnh Tiền Giang, Tỉnh Bến Tre, Tỉnh Trà Vinh, Tỉnh An Giang, Tp. Cần Thơ, Tỉnh Bạc Liêu,​Tỉnh Sóc Trăng, Tỉnh Cà mau, Tỉnh Kiên Giang,​ Tỉnh Đồng Nai</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Công ty TNHH VIETNAMARCH</​strong></​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​VP:​ Số 61 Nguyễn Xiển – Thanh Xuân – Hà Nội – Việt Nam</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ Tel: 04.6681.2328 – <​strong>​Hotline:​ 0918.248.297 (24/​7)</​strong></​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ Lịch làm việc: 8h30 – 17h30 từ T2 – T6 8h30 – 12h30 T7</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ Website:​ Vietnamarch.com.vn</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ Email: [email protected]</​span></​p><​p>​ <span class="​post-views-label">​Lượt xem: </​span>​ <span class="​post-views-count">​81</​span></​p></​div><​script>​!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod?​ n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n;​ n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0;​ t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window,​ document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​);​ fbq('​init',​ '​861728053875346'​);​ fbq('​track',​ '​PageView'​);</​script><​script>​window.fbAsyncInit = function() {     ​FB.init({ ​      ​appId ​     : '​1151998881479874', ​      ​xfbml ​     : true,       ​version ​   : '​v2.5' ​    ​}); ​  ​}; ​   (function(d,​ s, id){      var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; ​     if (d.getElementById(id)) {return;​} ​     js = d.createElement(s);​ js.id = id;      js.src = "​http://​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js"; ​     fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);    }(document, '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 +Bộ sofa da Indo cao cấp cho nhà khách thêm sang
home2838.txt · Last modified: 2018/12/18 08:01 (external edit)