User Tools

Site Tools


bellasf1216

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bellasf1216 [2018/12/18 09:32] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Địa điểm được chỉ định điều tra dân số tại Pennsylvania,​ Hoa Kỳ </​p> ​ <​p><​b>​ Houserville </b> là một cộng đồng chưa hợp nhất và địa điểm được chỉ định điều tra dân số (CDP) tại Quận Center, Pennsylvania,​ Hoa Kỳ. Nó là một phần của State College, Khu vực thống kê đô thị Pennsylvania. Dân số là 1.814 trong cuộc điều tra dân số năm 2010. <sup id="​cite_ref-Census_2010_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Hai địa điểm khảo cổ, được gọi là địa điểm Houserville và Tudek, nằm giữa Houserville và State College. Sau khi được sử dụng trong sản xuất các công cụ bằng đá, các trang web có thể 10.000 năm tuổi. Cả hai đều được liệt kê trên Sổ đăng ký quốc gia về các địa điểm lịch sử. <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> ] 77 ° 49′42 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 40.82806 ° N 77.82833 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 40.82806; -77.82833 </​span></​span></​span></​span>​ (40.828129, -77.828602),​ <sup id="​cite_ref-GR1_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ ở phía bắc của College Town. Nó giáp với phía nam bởi cộng đồng Lemont, cũng ở College Town.  </​p><​p>​ Houserville là 3 dặm (5 km) về phía đông bắc của trung tâm các quận của State College. Xa lộ Liên tiểu bang 99 và Hoa Kỳ 322 hợp nhất ở phía tây Houserville;​ truy cập trực tiếp nhất vào đường cao tốc là từ Pennsylvania Route 26 ở Lemont. ​ </​p><​p>​ Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, Houserville CDP có tổng diện tích là 1,10 dặm vuông (2,84 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả của nó đất. [19659018] Spring Creek tạo rìa phía tây của CDP, chảy về phía bắc về phía hẻm Eagle Eagle, một nhánh của sông West Branch Susquehanna. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ năm 2010, có 1.814 người, 734 hộ gia đình và 508 gia đình cư trú trong CDP. Mật độ dân số là 1.677,9 người trên mỗi dặm vuông (647,9 / km²). Có 759 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 694,4 / dặm vuông (268,1 / km²). Thành phần chủng tộc của CDP là 92,9% Trắng, 1,9% Đen hoặc Mỹ gốc Phi, 1,8% Châu Á, 0,5% từ các chủng tộc khác và 2,9% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào chiếm 1,5% dân số.  </​p><​p>​ Có 734 hộ gia đình, trong đó 31,3% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 60,1% là vợ chồng sống chung, 2,2% có chủ hộ nam không có vợ, 6,9% có chủ hộ là nữ không có chồng, và 30,8% không phải là gia đình. 23,8% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 5,6% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,47 và quy mô gia đình trung bình là 2,99.  </​p><​p>​ Trong CDP, dân số được trải ra, với 22,4% dưới 18 tuổi, 7,5% từ 18 đến 24, 30,0% từ 25 đến 44, 30,1% từ 45 đến 64, và 10,0% là 65 tuổi từ tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 39 tuổi. Cứ 100 nữ giới thì có 101,3 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 101,3 nam.  </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong CDP là $ 57,976 và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 72,981. Thu nhập bình quân đầu người cho CDP là $ 29,246. Khoảng 2,6% gia đình và 4,3% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 7,3% những người dưới 18 tuổi và không ai trong số những người từ 65 tuổi trở lên.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-Census_2010-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tóm tắt địa lý G001): CDP Houserville,​ Pennsylvania &quot;. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, American Factfinder <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 14 tháng 4, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Geographic+Identifiers%3A+2010+Census+Summary+File+1+%28G001%29%3A+Houserville+CDP%2C+Pennsylvania&​rft.pub=U.S.+Census+Bureau%2C+American+Factfinder&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_SF1%2FG001%2F1600000US4235888&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHouserville%2C+Pennsylvania"​ class="​Z3988"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Stevenson, Christopher M. và Conran Hay. Sổ đăng ký quốc gia về địa điểm lịch sử Hàng tồn kho / đề cử: Trang web Houserville (36CE65). Dịch vụ công viên quốc gia, 1980-10-15. </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Stevenson, Christopher M. và Conran Hay. Sổ đăng ký quốc gia về địa điểm lịch sử Hàng tồn kho / đề cử: Trang web Tudek. Dịch vụ Công viên Quốc gia, 1980-10-10. </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR1-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011/02/12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHouserville%2C+Pennsylvania"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR2-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHouserville%2C+Pennsylvania"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ </​ol></​div> ​     <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1262 ​ Cached time: 20181207122118 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.416 seconds ​ Real time usage: 0.531 seconds ​ Preprocessor visited node count: 3846/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 65297/​2097152 bytes  Template argument size: 15415/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 23/40  Expensive parser function count: 1/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 8685/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.159/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 5.24 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 439.935 1 -total ​  ​72.05% 316.986 1 Template:​Infobox_settlement ​  ​44.62% 196.293 1 Template:​Infobox ​  ​13.79% 60.676 3 Template:​Cite_web ​  ​11.56% 50.861 1 Template:​Short_description ​  9.70% 42.659 3 Template:​Infobox_settlement/​areadisp ​  9.29% 40.874 7 Template:​Both ​  9.23% 40.609 5 Template:​Infobox_settlement/​impus ​  8.72% 38.373 2 Template:​Coord ​  7.68% 33.769 5 Template:​Rnd ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​131768-0!canonical and timestamp 20181207122117 and revision id 840607842 ​  ​--> ​ </​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre> ​ <​br>​ 
 +Nên chọn loại gỗ nào để đóng tủ quần áo 
 +<a href="​https://​bellasofa.vn/">​visit site</​a>​ 
 +Hiện nay trên thị trường, <​strong>​tủ quần áo</​strong>​ với nhiều kiểu dáng và mẫu mã phù hợp với mọi không gian nội thất đang được mọi người quan tâm. Tủ quần áo được làm từ nhiều chất liệu khác nhau sẽ cho bạn sự lựa chọn đa dạng và hoàn hảo nhất. Vậy nên chọn loại gỗ nào cho tủ quần áo của cả gia đình bạn. Đây là câu hỏi thắc mắc của khá nhiều người khi muốn chọn cho gia đình mình một chiếc tủ quần áo ưng ý nhất. ​ <img class="​aligncenter size-full wp-image-1851"​ src="​http://​sofagiadinh.net/​wp-content/​uploads/​2017/​09/​nen-chon-loai-go-nao-de-dong-tu-quan-ao.-1.jpg"​ alt=" width="​500"​ height="​315"​ />  <p style="​text-align:​ center"><​em>​Nên chọn loại gỗ nào để đóng tủ quần áo</​em></​p> ​ <​ol> ​   <​li><​strong>​ Tủ quần áo gỗ tự nhiên</​strong></​li> ​ </​ol> ​ Có thể nói tủ quần áo tự nhiên cho dù có bao nhiêu vật liệu mới ra đời cũng không thể thay thế được chất liệu đặc trưng này. Chất lượng tốt, mẫu mã đa dạng đem đến cảm giác thân thiện và gần gũi với thiên nhiên mà vẫn sang trọng. Đặc biệt, phù hợp với mọi không gian, mọi phong cách thiết kế.  <ol start="​2"> ​   <​li>​Tủ quần áo gỗ công nghiệp</​li> ​ </​ol> ​ <​strong>​Tủ quần áo gỗ công nghiệp</​strong>​ nổi bật với nhiều ưu điểm như sự đa dạng về chủng loại, mẫu mã. Đây vừa là ưu điểm nhưng đồng thời cũng là hạn chế, khiến người dùng cảm thấy lúng túng khi đóng tủ quần áo gỗ công nghiệp nên chọn loại nào thì tốt nhất. Ngoài ra, đây còn là vật liệu thay thế tốt nhất cho gỗ tự nhiên khi mà tài nguyên ngày càng khan hiếm. ​ Về cốt gỗ làm nên tủ quần áo gỗ công nghiệp thì cốt gỗ công nghiệp gồm hai loại vật liệu chính là cốt gỗ ván ép và cốt gỗ ván dăm. Cốt ván dăm được sản xuất từ dăm gỗ băm nhỏ ép lại thành dạng ván. Cốt gỗ ván ép được sản xuất từ các loại bột gỗ nên có độ mịn và kết cấu chắc chắn hơn.  Xét về độ cứng và độ dẻo dai thì cốt ván ép có ưu thế hơn hẳn. Tuy nhiên cũng chính vì thế mà cốt gỗ ván ép có giá thành cao hơn hẳn so với cốt gỗ ván dăm thông thường. ​ <img class="​aligncenter size-full wp-image-1850"​ src="​http://​sofagiadinh.net/​wp-content/​uploads/​2017/​09/​nen-chon-loai-go-nao-de-dong-tu-quan-ao.-2.jpg"​ alt=" width="​600"​ height="​399"​ />  <p style="​text-align:​ center"><​em>​Với bề mặt tủ quần áo gỗ phủ Acrylic, ưu điểm lớn nhất là độ bóng gương vượt trội, mang lại cảm giác sang trọng vượt trội</​em></​p> ​ Vật liệu phủ bề mặt tủ gỗ công nghiệp đựng quần áo có hai dạng cốt gỗ chính, có các chất liệu phủ bề mặt khác nhau là Melamine, Acrylic, Laminate... Mỗi một chất liệu phủ bề mặt đều có những đặc tính riêng biệt như :  Tủ quần áo gỗ công nghiệp phủ Melamine: Loại tủ quần áo gỗ này có khả năng chống trầy xước cực kì tốt. Thậm chí nếu bạn lấy những vật dụng như chìa khóa vệt vào bê mặt cũng không hề để lại dấu vết gì. Với chất liệu phủ bề mặt Laminate , các sản phẩm tủ quần áo Laminate có được tính thẩm mỹ cao nhờ khả năng đa dạng và phong phú về các họa tiết vân gỗ, kiểu dáng, hoa văn ...  &​nbsp; ​ &​nbsp;​ 
 +Nên chọn loại gỗ nào để đóng tủ quần áo </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
bellasf1216.txt · Last modified: 2018/12/18 09:32 (external edit)